Автор: Eugene

 • Миша

  Миша це маніпулятор, що дозволяє вибирати дані на дисплеї, уводити графічні дані. Являє собою позиціонуючий пристрій з кулі й двох оптичних датчиків (осі X і Y), а також двох основних...

 • Мультімедіа

  Поняття мультимедіа

  Мультимедіа – це термін, який описує використання комбінації різних медіаформатів, таких як текст, зображення, звук і відео, для передачі та комунікації інформації. У сучасному світі мультимедіа використовується в різних сферах,...

 • Модем

  Пристрій для передачі даних у цифровому виді по аналогових каналах зв’язку. Дані, записані за допомогою 0 і 1, з комп’ютера попадають у модем, де відповідним чином кодуються (модулюються) і попадають...

 • Модель

  Реальний фізичний об’єкт або процес, теоретична побудова, інформаційний образ властивості, що представляють які-небудь, досліджуваного об’єкта, процесу або явища. Модель призначена для вивчення об’єкта шляхом його спрощення, вибору тих параметрів, які...

 • Багатозадачність

  Багатозадачність це режим одночасного рішення декількох завдань на комп’ютері. Завдання в цьому випадку — це частина роботи, виконуваної процесором. Операційна система MS-DOS принципово побудована як однозадачна система, хоча деякі оболонки...

 • Мікропроцесор

  Пристрій, що здійснює обробку даних і керує цим процесом, виконаний у вигляді однієї або декількох великих (надвеликих) інтегральних схем. Мікропроцесори вбудовуються в пристрої керування й входять основною частиною в комп’ютер....

 • Машина Тьюринга

  Машина Тьюринга складається з необмеженої в обидва боки стрічки, розділеної на гнізда, послідовно пронумеровані цілими числами, як позитивними, так і негативними. У кожнім гнізді стрічки може стояти будь-який символ із...

 • Машина Поста

  Машина Поста складається з необмеженої в обидва боки стрічки, розділеної на гнізда, послідовно пронумеровані цілими числами, як позитивними, так і негативними. У кожнім гнізді стрічки стоїть ознака того, що в...

 • Математичний співпроцесор

  Додаткова інтегральна схема до головного центрального процесора, яка швидше виконує команди, що працюють із числами, представленими у формі із плаваючою крапкою (комою). За рахунок використання співпроцесора швидкість роботи ПК збільшується...

 • Локальна обчислювальна мережа

  Комп’ютерна мережа, у якій елементи (комп’ютери, загальні периферійні пристрої) з’єднані спеціальними високошвидкісними каналами зв’язку (не загального призначення, зі швидкістю передачі, як правило, не менш 1 Мбіт/с) і перебувають недалеко друг...