Компілятор

Компілятор це програма, що виконує компіляцію.

Компілятор створює виконуваний файл із програми, написаної мовою програмування високого рівня. Недолік компілятора — неможливість під час програмування перевірити роботу окремої команди. Однак збільшення швидкості компіляції, поява структурного програмування й потужних відладчиків роблять це практично непомітним. У цей час компілятори поширені більше, ніж інтерпретатори.

Приклади компіляторів: програми Turbo Pascal, Turbo З, Quick С.

Більшість систем керування базами даних (наприклад, Fox) сполучають у собі інтерпретатор і компілятор.

Результат компіляції — об’єктний файл, що представляє собою частина програми машинною мовою з необхідними зовнішніми посиланнями для компоновщика, а також з таблицею переміщень для завантажника операційної системи.

Від лат. compilatio — збирати.

Попередня стаття
Наступна стаття