Автор: Eugene

 • Що таке парсер

  Що таке парсер Парсер це скрипт, призначення якого полягає в автоматичному створенні статей на сайті. Парсер, за заданими параметрами, виконує пошук в мережі Інтернет потрібного контенту та переносить його на...

 • Контроль доступу в приміщення

  Система контролю та управління доступом призначена для захисту від проникнення сторонніх осіб на території певного підприємства чи об’єкта. У вигляді контролю доступу у приміщання можна представити охоронця,контролера на вахті, зчитувач,електромеханічний...

 • Види шифрування інформації

  Шифрування – це оборотне перетворення даних, з метою приховування інформації. Шифрування відбувається із застосуванням криптографічного ключа. Ключ – це певна кількість символів, сформованих вільним чином з символів, що доступні у...

 • Інформатика як наука та галузь діяльності людини

  Інформатика, як відносно молода наука, виникла в середині ХХ століття. Передумовами для цього послужило різке зростання обсягу інформації, який обрушився на людину. З’являється комп’ютер, як технічний засіб, здатний посилити людські...

 • Нотація UML

  Багатоцільова мова моделювання UML (OMG, 2003) спочатку була створена як спроба об’єднати між собою об’єктно-орієнтовані підходи, які в отримали найбільшу підтримку та хороше визнання. UML передбачає собою розробку не однієї,...

 • Діаграми класів

  Діаграма класів – це тип діаграм, які частіше за все використовуються при моделюванні об’єктно-орієнтованих систем. Елементи діаграм класів пов’язані різними структурними зв’язками. Такі діаграми використовують для проектування словника системи чи...

 • Математична модель

  Людина використовує моделювання під час дослідження різних процесів, явищ та об’єктів в різноманітних сферах своєї діяльності. Моделювання допомагає приймати обґрунтовані рішення та дає змогу передбачати наслідки своєї діяльності. Моделювання являє...

 • Система миттєвого обміну повідомленнями

  Система миттєвого обміну повідомленнями – один з різновидів технології комунікації в Інтернеті поряд з електронною поштою, пірінговимі мережами (p2p) і відеоконференціями. В основу  її роботи покладено принцип миттєвого пересилання повідомлень...

 • Зв’язки між класами та об’єктами: успадкування класів

  У об’єктно-орієнтованому програмуванні існує дві ієрархії: класів та об’єктів. За допомогою об’єктно-орієнтованого програмування є можливість описати різні об’єкти, їх характеристики та властивості. Об’єкти описуються за допомогою класів. Об’єкт це сутність...

 • Загальний вигляд середовища програмування, структура проекту

  На відміну від мов програмування (а точніше їх оболонок) таких як TurboPascal, в Delphi деяку частину програми створює безпосередньо середовище програмування, точніше програміст має можливість створювати деякі об’єкти «не замислюючись»...