Автор: Eugene

 • Відображення графічних зображень у Delphi

  Для відображення графічних зображень у Delphi використовують компонент Іmage – зображення, що відноситься до групи додаткових (Additional) компонент. Зазвичай його поміщають на поверхню форми і використовують для відображення малюнків, в...

 • Компоненти для відтворення анімації, відеофайлів, звуку

  Більшість сучасних програм є мультимедійними. Такі програми забезпечують перегляд відео–роликів та мультиплікації, відтворення музики, мовлення, звукових ефектів. Delphi дає в розпорядження розробникам два компоненти, за допомогою яких можна розробляти мультимедійні...

 • Компоненти для креслення графічних примітивів

  У середовищі Delphi є широкий спектр стандартних компонентів, які мають найрізноманітніше призначення. Багато з них орієнтовані на ті чи інші графічні задачі. Розглянемо ті компоненти, що призначені для креслення графічних...

 • Етапи розробки проекту та проектування форми Delphi

  Етапи розробки проекту Delphi являє собою систему візуального програмування. Створити програму на Delphi – це створити проект. Проект лежить в основі створення та розробки будь-якої програми-додатку. Розробка проекту та вирішення...

 • Проект як сукупність алгоритмів процедур обробки подій

  Проект являє собою сукупність програмних модулів, бібліотек та інших елементів (складових програми), що зв’язані між собою та взаємодіють за визначеним алгоритмом. Алгоритм – це визначена послідовна сукупність інструкцій, за якими...

 • Інформаційна культура

  Зараз відбуваються динамічні зміни у природі та суспільстві, всього навколишнього середовища, зростають обсяги інформації, стрімко розвиваються нові інформаційні технології. Особливе значення в інформаційному суспільстві набуває організація інформаційної освіти та підвищення...

 • Етика при створенні та використанні інформаційних ресурсів

  Одним з найважливіших видів ресурсів людства є інформаційні ресурси. На сьогоднішній день інформаційні ресурси будь якої країни можна вважати стратегічними ресурсами, тому що за значимістю їх можна прирівняти до матеріальних,...

 • Програми автоматизованого перекладу текстів

  Потреба у програмах автоматизованого перекладу текстів виникла ще давно, а на початку розвитку обчислювальної техніки почали розвиватися ідеї реалізації цих програм. Нині існує три великих групи програм автоматизованого перекладу текстів:...

 • Апаратні засоби для забезпечення електронного документообігу

  Для забезпечення електронного документообігу необхідно застосовувати цілий ряд апаратних засобів, тому що забезпечення існування та функціонування електронних архівів це складна процедура. Наповнення, експлуатація та ефективне використання такого архіву можливе лише...