Категорія: Комп'ютерні мережі

Комп’ютерні мережі – історія, принципи побудови, топології та різновиди

 • Мережа Token-Ring

  Мережа Token-Ring (маркерне кільце) була запропонована компанією IBM в 1985 році (перший варіант з’явився в 1980 році). Вона призначалася для об’єднання в мережу всіх типів комп’ютерів, що випускають IBM. Уже...

 • Мережі Ethernet й Fast Ethernet

  Найбільше поширення серед стандартних мереж одержала мережа Ethernet. Уперше вона з’явилася в 1972 році (розроблювачем виступила відома фірма Xerox). Мережа виявилася досить вдалою, і внаслідок цього її в 1980 році...

 • Безкабельні канали зв’язку

  Крім кабельних каналів у комп’ютерних мережах іноді використаються також безкабельні канали. Їхня головна перевага полягає в тому, що не потрібно ніякої прокладки проводів (не треба робити отворів у стінах, закріплювати...

 • Оптоволоконні кабелі

  Оптоволоконний (він же волоконно-оптичний) кабель – це принципово інший тип кабелю в порівнянні з розглянутими двома типами електричного або мідного кабелю. Інформація з нього передається не електричним сигналом, а світловим....

 • Коаксіальні кабелі

  Коаксіальний кабель являє собою електричний кабель, що складається із центрального мідного проводу й металевої оплітки (екрану), розділених між собою шаром діелектрика (внутрішньої ізоляції) і поміщених у загальну зовнішню оболонку. Коаксіальний...

 • Кабелі на основі кручених пар

  Кручені пари проводів використаються в дешевих й сьогодні, мабуть, самих популярних кабелях. Кабель на основі кручених пар являє собою кілька пар скручених попарно ізольованих мідних проводів у єдиній діелектричній (пластиковій)...

 • Типи ліній зв’язку локальних мереж

  Середовищем передачі інформації називаються ті лінії зв’язку (або канали зв’язку), по яких виконується обмін інформацією між комп’ютерами. У переважній більшості комп’ютерних мереж (особливо локальних) використовуються провідні або кабельні канали зв’язку,...

 • Багатозначність поняття топології

  Топологія мережі вказує не тільки на фізичне розташування комп’ютерів, як часто вважають, але, що набагато важливіше, на характер зв’язків між ними, особливості поширення інформації, сигналів по мережі. Саме характер зв’язків...

 • Інші топології

  Крім трьох розглянутих базових топологій нерідко застосовується також мережна топологія дерево (tree), яку можна розглядати як комбінацію декількох зірок. Причому, як й у випадку зірки, дерево може бути активним або...

 • Топологія кільце

  Кільце – це топологія, у якій кожен комп’ютер з’єднаний лініями зв’язку із двома іншими: від одного він одержує інформацію, а іншому передає. На кожній лінії зв’язку, як й у випадку...