Категорія: Комп'ютерні мережі

Комп’ютерні мережі – історія, принципи побудови, топології та різновиди

  • Топологія локальних мереж

    Під топологією (компонуванням, конфігурацією, структурою) комп’ютерної мережі зазвичай розуміється фізичне розташування комп’ютерів мережі друг щодо друга й спосіб з’єднання їх лініями зв’язку. Важливо відзначити, що поняття топології відноситься, насамперед, до...

  • Локальні мережі

    Способів і засобів обміну інформацією за останнім часом запропонована безліч: від найпростішого переносу файлів за допомогою дискети до всесвітньої комп’ютерної мережі Інтернет, здатної об’єднати всі комп’ютери миру. Яке ж місце...

  • Історія комп’ютерного зв’язку

    Зв’язок на невеликі відстані в комп’ютерній техніці існував ще задовго до появи перших персональних комп’ютерів. До великих комп’ютерів (mainframes), приєднувалися численні термінали (або “інтелектуальні дисплеї”). Правда, інтелекту в цих терміналах...