Категорія: Комп'ютерні мережі

Комп’ютерні мережі – історія, принципи побудови, топології та різновиди

 • Проектування мереж WiFi за допомогою D-Link WiFi Planner

  Вступ У сучасному світі більшість підприємств потребує бездротового доступу до мережі Інтернет. Це можливо завдяки технології WiFi, яка стала невід’ємною частиною бізнес-інфраструктури. Однак, проектування мережі WiFi може бути складним завданням,...

 • Використання Cisco Packet Tracer

  Вступ Cisco Packet Tracer – це інструмент для моделювання мереж, який дозволяє студентам і фахівцям мережевої інфраструктури використовувати віртуальні пристрої для тестування, налагодження та відлагодження мережевих схем. У цій статті...

 • Технологія 3G

  Що ж таке технологія 3G? 3G – технологія мобільного зв’язку 3 покоління. Вона забезпечує набір послуг, який включає в себе високошвидкісний доступ до мобільних мереж та послуги Інтернет, а також...

 • Електронна пошта

  1. Вступ У сучасному цифровому світі електронна пошта стала невід’ємною частиною нашого повсякденного життя. Це потужний інструмент комунікації, який дозволяє нам взаємодіяти з іншими людьми за допомогою електронних листів. В...

 • Система мережного керування

  Система мережного керування це сукупність апаратних і програмних засобів для контролю й керування мережею. Вона складається з: – програми, що перебуває на комп’ютері, що управляє мережею; – апаратних і програмних...

 • Локальна обчислювальна мережа

  Комп’ютерна мережа, у якій елементи (комп’ютери, загальні периферійні пристрої) з’єднані спеціальними високошвидкісними каналами зв’язку (не загального призначення, зі швидкістю передачі, як правило, не менш 1 Мбіт/с) і перебувають недалеко друг...

 • Структура модему

  Одна з можливих структурних схем модему містить типові функціональні вузли обробки й перетворення сигналів, із числа яких навмисно виключені деякі другорядні вузли, призначені для організації синхронізації й обробки службових сигналів....

 • Mаршрутизатори Ethernet й Fast Ethernet

  Маршрутизатори, як і мости або комутатори ретранслюють пакети з однієї частини мережі в іншу (з одного сегмента в іншій). Споконвічно маршрутизатор від моста відрізнявся тільки тим, що на комп’ютері, що...

 • Мости Ethernet й Fast Ethernet

  Мости донедавна були основними пристроями, що застосовувалися для розбивки мережі на частини (тобто для сегментування мережі). Їхня вартість менше, ніж маршрутизаторів, а швидкодія вище, до того ж вони, як і...

 • Комутатори Store-and-Forward

  Комутатори Store-and-Forward (SAF) являють собою найбільш дорогі й складні пристрої даного типу. Вони вже набагато ближче до мостів і позбавлені недоліків комутаторів Cut-Through. Головна їхня відмінність складається в повному буферізуванні...