Категорія: Комп'ютерні мережі

Комп’ютерні мережі – історія, принципи побудови, топології та різновиди

 • Електронна пошта

  1. Вступ У сучасному цифровому світі електронна пошта стала невід’ємною частиною нашого повсякденного життя. Це потужний інструмент комунікації, який дозволяє нам взаємодіяти з іншими людьми за допомогою електронних листів. В...

 • Система мережного керування

  Система мережного керування це сукупність апаратних і програмних засобів для контролю й керування мережею. Вона складається з: – програми, що перебуває на комп’ютері, що управляє мережею; – апаратних і програмних...

 • Локальна обчислювальна мережа

  Комп’ютерна мережа, у якій елементи (комп’ютери, загальні периферійні пристрої) з’єднані спеціальними високошвидкісними каналами зв’язку (не загального призначення, зі швидкістю передачі, як правило, не менш 1 Мбіт/с) і перебувають недалеко друг...

 • Структура модему

  Одна з можливих структурних схем модему містить типові функціональні вузли обробки й перетворення сигналів, із числа яких навмисно виключені деякі другорядні вузли, призначені для організації синхронізації й обробки службових сигналів....

 • Mаршрутизатори Ethernet й Fast Ethernet

  Маршрутизатори, як і мости або комутатори ретранслюють пакети з однієї частини мережі в іншу (з одного сегмента в іншій). Споконвічно маршрутизатор від моста відрізнявся тільки тим, що на комп’ютері, що...

 • Мости Ethernet й Fast Ethernet

  Мости донедавна були основними пристроями, що застосовувалися для розбивки мережі на частини (тобто для сегментування мережі). Їхня вартість менше, ніж маршрутизаторів, а швидкодія вище, до того ж вони, як і...

 • Комутатори Store-and-Forward

  Комутатори Store-and-Forward (SAF) являють собою найбільш дорогі й складні пристрої даного типу. Вони вже набагато ближче до мостів і позбавлені недоліків комутаторів Cut-Through. Головна їхня відмінність складається в повному буферізуванні...

 • Комутатори Cut-Through

  Комутатори Cut-Through – найпростіші й швидкі, вони не роблять ніякого буферізування пакетів і ніякої їхньої селекції. Про них часто говорять, що вони роблять комутацію “на лету” (on-the-fly). Ці комутатори буферізують...

 • Комутатори Ethernet й Fast Ethernet

  Комутуючі концентратори (Switched Hubs) або, як їх ще називають, комутатори (Switches), перемикачі й свичи, можуть розглядатися, як найпростіший і дуже швидкий міст. Вони дозволяють розділити єдину мережу на кілька сегментів...

 • Адаптери із зовнішніми трансіверами

  Адаптери Fast Ethernet можуть випускатися із зовнішнім, виносным модулем трансівера для підключення до середовища передачі (PHY). У цьому випадку для приєднання зовнішнього модуля трансівера до адаптера використовується інтерфейс MII (Media-Independent...