Багатозначність поняття топології

Топологія мережі вказує не тільки на фізичне розташування комп’ютерів, як часто вважають, але, що набагато важливіше, на характер зв’язків між ними, особливості поширення інформації, сигналів по мережі. Саме характер зв’язків визначає ступінь відмовостійкості мережі, необхідну складність мережних апаратур, найбільш підходящий метод керування обміном, можливі типи середовищ передачі (каналів зв’язку), припустимий розмір мережі (довжина ліній зв’язку й кількість абонентів) необхідність електричного узгодження й багато чого іншого.

Більше того, фізичне розташування комп’ютерів, що з’єднуються мережею, майже не впливає на вибір топології. Як би не були розташовані комп’ютери, їх можна з’єднати за допомогою будь-якої заздалегідь обраної топології.

У тому випадку, якщо з’єднують комп’ютери, що, розташовані по контурі кола, вони можуть з’єднуватися, як зірка або шина. Коли комп’ютери розташовані навколо якогось центра, їх припустимо з’єднати за допомогою топології шина або кільце.

Нарешті коли комп’ютери розташовані в одну лінію, вони можуть з’єднуватися зіркою або кільцем. Інша справа, яка буде необхідна довжина кабелю.

Строго говорячи, у літературі при згадуванні про топологію мережі, автори можуть мати на увазі чотири зовсім різні поняття, що відносяться до різних рівнів мережної архітектури:

  • Фізична топологія (географічна схема розташування комп’ютерів і прокладки кабелів). У цьому змісті, наприклад, пасивна зірка нічим не відрізняється від активної, тому її нерідко називають просто зіркою.
  • Логічна топологія (структура зв’язків, характер поширення сигналів по мережі). Це найбільш правильне визначення топології.
  • Топологія керування обміном (принцип і послідовність передачі права на захоплення мережі між окремими комп’ютерами).
  • Інформаційна топологія (напрямок потоків інформації, переданої по мережі).

Наприклад, мережа з фізичною й логічною топологією шина може як метод керування використати естафетну передачу права захоплення мережі (бути в цьому змісті кільцем) і одночасно передавати всю інформацію через виділений комп’ютер (бути в цьому змісті зіркою). Або мережа з логічною топологією шина може мати фізичну топологію зірка (пасивна) або дерево (пасивне).

Мережа з будь-якою фізичною топологією, логічною топологією, топологією керування обміном може вважатися зіркою в змісті інформаційної топології, якщо вона побудована на основі одного сервера й декількох клієнтів, що спілкуються тільки із цим сервером. У цьому випадку справедливі всі міркування про низку відмовистійкості мережі до неполадок центра (сервера). Точно так само будь-яка мережа може бути названа шиною в інформаційному змісті, якщо вона побудована з комп’ютерів, що є одночасно як серверами, так і клієнтами. Така мережа буде мало чутлива до відмов окремих комп’ютерів.

Попередня стаття
Наступна стаття