Категорія: Бази даних

Бази даних – основи, системи керування та мови їх обробки

 • Системи керування базами даних

  Система керування базою даних це сукупність програмних засобів, що забезпечує можливість створення бази даних (БД), доступу до даних і керування базою даних. Керування — це створення, доповнення, модифікація й формування...

 • Реляційна система керування базою даних

  Реляційна система керування базою даних це система керування реляційною базою даних, побудована на реляційній моделі. На практиці існує розподіл реляційних систем керування базами даних на потужні системи архітектури «клієнт-сервер» для...

 • Реляційна база даних

  У сучасному світі обробка і зберігання даних є надзвичайно важливими завданнями для багатьох організацій і компаній. Реляційна база даних є одним з основних інструментів для керування даними і забезпечення їх...

 • Реляційна модель

  Реляційна модель це модель даних, що описує структуру даних, припустимі операції над даними й спеціальні правила, що забезпечують цілісність даних. Розроблена Едгаром Коддом (Edgar Codd) у фірмі IBM в 1970...

 • Об’єктно-реляційні бази даних

  Об’єктно-реляційні СКБД поєднують у собі риси реляційної й об’єктної моделей. Їхнє виникнення породжене тим, що реляційні бази даних добре працюють із убудованими типами даних і набагато гірше – з користувальницькими,...

 • Об’єктно-орієнтовані бази даних

  Об’єктно-орієнтована база даних (ООБД) дозволяє програмістам, які працюють із мовами третього покоління, інтерпретувати всі свої інформаційні сутності як об’єкти, що зберігаються в оперативній пам’яті. Додатковий інтерфейсний рівень абстракції забезпечує перехоплення...

 • Реляційні бази даних

  У порівнянні з розглянутими вище моделями реляційна модель жадає від СКБД набагато більш високого рівня складності. У ній робиться спроба позбавити програміста від виконання рутинних операцій по керуванню даними, настільки...

 • Мережеві бази даних

  Мережева модель розширює ієрархічну модель, дозволяючи групувати зв’язки між записами в множини. З логічної точки зору зв’язок – це не сам запис. Зв’язки лише виражають відносини між записами. Як й...

 • Ієрархічні бази даних

  Ієрархічні бази даних підтримують деревоподібну організацію інформації. Зв’язки між записами виражаються у вигляді відносин предок/нащадок, а в кожного запису є рівно один батьківський запис. Це допомагає підтримувати цілісність посилань. Коли...

 • Системи керування файлами

  Найпростіша база даних організована у вигляді набору звичайних файлів. Ця модель нагадує картотечну організацію документів, при якій папки зберігаються в ящиках, а в кожній папці підшите деяке число сторінок. Системи...