Системи керування базами даних

Система керування базою даних це сукупність програмних засобів, що забезпечує можливість створення бази даних (БД), доступу до даних і керування базою даних.

Керування — це створення, доповнення, модифікація й формування результуючих документів, підтримка бази в актуальному стані й збереження її цілісності, запобігання несанкціонованого доступу до неї.

До складу системи керування базою даних входять:

– мова програмування;

– генератори програм — полегшують складання програм створення БД і їх обробку;

– компілятори — генерують програми керування в машинних кодах для прискорення роботи програм і їх незалежності від середовища СУБД; – генератори звітів — дозволяють користувачеві оперативно створювати вихідні документи, робити вибірку, сортування й розрахунки;

– засобу документування — дозволяють одночасно зі створенням БД створювати опису її в текстовому й графічному видах, опису програм з лістингами.

Відповідно до типів БД існують ієрархічні, мережні й реляційні СУБД.

Практично всі системи керування базами даних підтримують роботу в мережі з архітектурою «клієнт-сервер».

Попередня стаття
Наступна стаття