Сканер

Сканер це пристрій уведення зображення із двомірної поверхні в комп’ютер.

Способи зчитування зображення ґрунтуються на тому, що на} зчитуване зображення подається промінь світла. Відбиваючись, він попадає на фотопомножувач або спеціальний напівпровідниковий елемент, перетворюючий світло в електричний сигнал.

Розрізняють сканери чотирьох типів:

– ручний — дозволяє зчитувати зображення вибірково і являє собою пристрій, який пересувається людиною щодо зображення;

– листовий — являє собою пристрій, при якім аркуш із зображенням рухається (простягається) через нерухливий зчитувальний пристрій;

– планшетний — аркуш із зображенням жорстко фіксується, що забезпечує найкраща якість роботи;

– барабанний — барабан, на якім закріплюється оригінал, що обертається зі значною швидкістю. Зчитувальний пристрій розташовується дуже близько до оригіналу, чим досягається високу якість сканування.

Ручні сканери забезпечують лінійний дозвіл від 300 до 800 крапок на дюйм, листові — від 600 до 1200, планшетні — від 600 до 2400. Сканери різняться також по здатності вводити кольорові зображення й швидкості введення.

Після введення зображення в комп’ютер його необхідно обробити, для чого використовується програмне забезпечення, відповідне до типів зображення.

Для обробки зображень типу малюнків, графіків, фотографій необхідні програми коректування, ретушування та ін.; для машинописних і рукописних текстів — програми оптичного розпізнавання символів (ОРС) або (в англійському варіанті) Optical Characters Recognition (OCR).

В 1997 р. фірма Imersion Corp. (США) випустила сканер тривимірних об’єктів — Microscribe-3D. Сканеразо, на відміну від двомірного сканера, не може (поки?) працювати автоматично, а вимагає значної участі людини. Тривимірне сканування проводиться механічним шляхом, а не лазерним, як двомірне.

Від англ. scan – пильно розглядати.

Попередня стаття
Наступна стаття