Мережеві бази даних

Мережева модель розширює ієрархічну модель, дозволяючи групувати зв’язки між записами в множини. З логічної точки зору зв’язок – це не сам запис. Зв’язки лише виражають відносини між записами. Як й в ієрархічній моделі, зв’язки ведуть від батьківського запису до дочірнього, але цього разу підтримується множинне спадкування.

Відповідно специфікації CODASYL, мережеваа модель підтримує DDL (Data Definition Language – мову визначення даних) і DML (Data Manipulation Language – мова обробки даних). Це спеціальні мови, призначені для визначення структури бази даних і складання запитів. Незважаючи на їхню наявність, програміст як і раніше повинен знати структуру бази даних.

У мережевій моделі допускаються відносини “багато хто до багатьох”, а записи не залежать друг від друга. При видаленні запису віддаляються й всі її зв’язки, але не самі зв’язані записи.

У мережевій моделі потрібно, щоб зв’язки встановлювалися між існуючими записами щоб уникнути дублювання й перекручування цілісності. Дані можна ізолювати у відповідних таблицях і зв’язати із записами в інших таблицях.

Програмістові не потрібно піклуватися про те, як організується фізичне зберігання даних на диску. Це послабляє залежність додатків і даних. Але в мережній моделі потрібно, щоб програміст пам’ятав структуру даних при формуванні запитів.

Оптимальну структуру бази даних складно сформувати, а готову структуру важко міняти. Якщо вид таблиці перетерплює зміни, всі відносини з іншими таблицями повинні бути встановлені заново, щоб не порушилася цілісність даних. Складність подібного завдання приводить до того, що програмісти найчастіше скасовують деякі обмеження цілісності заради спрощення додатків.

Попередня
Наступна