Позначка: 10-11 клас

 • Кодування алгоритмів

  Кодування алгоритмів – це процес створення послідовності інструкцій або правил, які виконують певну задачу. Це важлива складова сфери інформаційних технологій, яка забезпечує функціонування багатьох процесів в сучасному світі. У цій...

 • Введення даних у базу даних, їх фільтрація, редагування та видалення

  Бази даних стали неодмінною частиною сучасного світу, їх використання поширене у різних галузях – від бізнесу до наукових досліджень. Введення даних у базу даних, їх фільтрація, редагування та видалення є...

 • Підтримка обмежень цілісності в БД

  В базах даних (БД) обмеження цілісності грають важливу роль у забезпеченні правильності даних і виключенні некоректних або неправильних значень. Обмеження цілісності встановлюються для того, щоб забезпечити структурну та семантичну цілісність...

 • Відображення моделі «сутність-зв’язок» на базу даних

  Модель “сутність-зв’язок” є одним з найпоширеніших способів організації даних в базі даних. Ця модель дозволяє розбити дані на окремі сутності і встановлювати зв’язки між ними. У цій статті ми розглянемо,...

 • Створення таблиць, визначення типів даних полів і ключів у середовищі СКБД

  Створення таблиць є однією з основних операцій у системах керування базами даних (СКБД). В цій статті ми розглянемо процес створення таблиць, визначення типів даних полів і ключів у СКБД, а...

 • Ідея, сценарій та стиль анімації

  Анімація є однією з найцікавіших і креативних форм візуального мистецтва. Вона дозволяє оживити об’єкти, персонажів і світи уяви. Цей процес вимагає детального планування, яке включає розробку ідеї, сценарію та вибір...

 • Алгоритм Дейкстри

  Алгоритм Дейкстри є одним з найпоширеніших алгоритмів у галузі комп’ютерних наук та математики. Цей алгоритм використовується для пошуку найкоротших шляхів у зважених графах, де ваги ребер відображають вартість переходу між...

 • Основні поняття теорії графів

  Теорія графів є важливою галуззю математики, яка вивчає взаємозв’язки між об’єктами за допомогою графічного представлення. Графи використовуються для моделювання різних систем і процесів, а також для розв’язання практичних завдань. У...

 • Основи мови запитів SQL

  SQL (Structured Query Language) є мовою програмування, що використовується для управління та роботи з базами даних. Ця мова дозволяє виконувати різноманітні операції, такі як вибірка, вставка, оновлення та видалення даних...

 • Пошукова оптимізація та просування веб-сайтів

  Пошукова оптимізація (SEO) та просування веб-сайтів є важливими складовими успіху в Інтернеті. SEO допомагає веб-сайтам піднятися в пошукових системах та залучати більше відвідувачів. Ця стаття надасть вам усі необхідні знання...