Створення таблиць, визначення типів даних полів і ключів у середовищі СКБД

Створення таблиць є однією з основних операцій у системах керування базами даних (СКБД). В цій статті ми розглянемо процес створення таблиць, визначення типів даних полів і ключів у СКБД, а також розглянемо приклади, як це робити.

Вступ

СКБД дозволяють нам організовувати та зберігати дані у структурованому вигляді. Одним із основних компонентів структури даних є таблиці. Таблиці складаються з рядків і стовпців, де кожен стовпець представляє окреме поле або атрибут, а рядки представляють записи даних.

Основи створення таблиць у СКБД

Переваги використання таблиць

Створення таблиць у СКБД має кілька переваг. Ось декілька з них:

 • Організація даних у структурованому форматі, що спрощує роботу з ними.
 • Можливість встановлювати обмеження на дані, що дозволяє забезпечити цілісність даних.
 • Ефективне зберігання та операції з даними завдяки внутрішнім механізмам СКБД.

Компоненти таблиці

Кожна таблиця у СКБД складається з декількох компонентів:

 • Назва таблиці: Унікальне ідентифікуюче ім’я для таблиці.
 • Стовпці: Поля або атрибути, що описують дані, які будуть зберігатися в таблиці.
 • Типи даних: Визначення типів даних для кожного поля, таких як числові дані, рядки, дата і час, логічні значення тощо.
 • Ключі: Спеціальні поля, що дозволяють однозначно ідентифікувати записи в таблиці.

Визначення типів даних полів

При створенні таблиць в СКБД потрібно визначити типи даних для полів, які будуть зберігатися. Це допомагає забезпечити правильну обробку та зберігання даних.

Числові типи даних

У СКБД доступні різні числові типи даних, такі як цілі числа, числа з плаваючою точкою, дробові числа тощо. Наприклад:

 • Цілі числа (INTEGER, INT)
 • Числа з плаваючою точкою (FLOAT, DOUBLE)
 • Дробові числа (DECIMAL, NUMERIC)

Рядкові типи даних

Рядкові типи даних використовуються для зберігання текстової інформації. Деякі з них включають:

 • Символьні рядки (CHAR, VARCHAR)
 • Тексти великої довжини (TEXT)

Дата і час

Для зберігання дати та часу використовуються відповідні типи даних, такі як:

 • Дата (DATE)
 • Час (TIME)
 • Дата і час (DATETIME, TIMESTAMP)

Логічні типи даних

Логічні типи даних використовуються для зберігання значень true або false. Найпоширеніші логічні типи даних:

 • Булеві значення (BOOLEAN, BOOL)

Використання ключів у таблицях

Ключі використовуються для однозначної ідентифікації записів в таблиці. Вони допомагають забезпечити унікальність даних та зв’язки між таблицями.

Унікальний ключ

Унікальний ключ (PRIMARY KEY) використовується для однозначної ідентифікації кожного запису в таблиці. Він гарантує, що значення ключа будуть унікальними і не повторяться.

Зовнішній ключ

Зовнішній ключ (FOREIGN KEY) використовується для встановлення зв’язків між таблицями. Він посилається на значення первинного ключа в іншій таблиці, що дозволяє виконувати зв’язані запити та операції.

Первинний ключ

Первинний ключ (PRIMARY KEY) – це унікальний ключ, що однозначно ідентифікує кожен запис у таблиці. Він може складатися з одного або декількох полів.

Приклад створення таблиці у СКБД

Давайте розглянемо приклад створення таблиці “Користувачі” у СКБД. Таблиця міститиме наступні поля:

 • user_id (ціле число) – унікальний ідентифікатор користувача
 • first_name (рядок) – ім’я користувача
 • last_name (рядок) – прізвище користувача
 • email (рядок) – електронна адреса користувача
 • password (рядок) – пароль користувача

Створення таблиці може виглядати наступним чином:

CREATE TABLE users (
 user_id INT PRIMARY KEY,
 first_name VARCHAR(50),
 last_name VARCHAR(50),
 email VARCHAR(100),
 password VARCHAR(100)
);

Це лише простий приклад, і реальні таблиці можуть містити більше полів та складніші зв’язки.

Заключні висновки

Створення таблиць, визначення типів даних полів і ключів є важливою частиною роботи з СКБД. Правильне використання таблиць та ключів допомагає забезпечити цілісність даних, швидкий доступ до інформації та зв’язків між даними.

У цій статті ми розглянули основні принципи створення таблиць, визначення типів даних полів і ключів у середовищі СКБД. Ми також навели приклад створення таблиці та пояснили роль ключів у зв’язку з іншими таблицями.

Якщо ви прагнете зберегти дані ефективно і забезпечити їх цілісність, правильне використання таблиць, типів даних та ключів є необхідним кроком у вашій роботі з СКБД.

Часто задавані питання (FAQs)

Які переваги має використання таблиць у СКБД?

Використання таблиць у СКБД дозволяє організовувати дані у структурованому форматі, забезпечує цілісність даних та ефективну роботу з ними. Таблиці дозволяють здійснювати швидкий доступ до інформації та встановлювати зв’язки між даними.

Які типи даних можна використовувати для полів у таблицях?

У таблицях СКБД можна використовувати різноманітні типи даних, такі як числові типи (цілі числа, числа з плаваючою точкою, дробові числа), рядкові типи (символьні рядки, тексти великої довжини), типи дати і часу, а також логічні типи даних.

Що таке унікальний ключ і як його використовувати?

Унікальний ключ (PRIMARY KEY) використовується для однозначної ідентифікації кожного запису в таблиці. Він гарантує унікальність значень ключа і дозволяє здійснювати швидкий доступ до конкретних записів.

Які є інші типи ключів у таблицях СКБД?

Поміж іншими типами ключів у таблицях СКБД є зовнішній ключ (FOREIGN KEY), який використовується для встановлення зв’язків між таблицями, і другорядний ключ (SECONDARY KEY), який може використовуватися для покращення швидкодії запитів.

Чому важливо визначати типи даних для полів у таблицях?

Визначення типів даних для полів у таблицях допомагає забезпечити правильну обробку та зберігання даних. Відповідний вибір типів даних дозволяє ефективно використовувати ресурси СКБД та запобігає появі помилок під час операцій з даними.

Попередня стаття
Наступна стаття