Основи мови запитів SQL

SQL (Structured Query Language) є мовою програмування, що використовується для управління та роботи з базами даних. Ця мова дозволяє виконувати різноманітні операції, такі як вибірка, вставка, оновлення та видалення даних у базі даних. У цій статті ми розглянемо основи мови запитів SQL і деякі ключові команди та клаузи, які допоможуть вам працювати з даними.

Основні команди SQL

SELECT: вибірка даних

Однією з найбільш базових команд SQL є команда SELECT, яка дозволяє вибрати дані з таблиці або таблиць у базі даних. Наприклад, для вибору всіх стовпців з таблиці “users” ви можете скористатися наступним запитом:

SELECT * FROM users;

INSERT: додавання даних

Команда INSERT дозволяє додавати нові рядки даних до таблиці. Вона має такий синтаксис:

INSERT INTO table_name (column1, column2, ...)
VALUES (value1, value2, ...);

UPDATE: оновлення даних

Команда UPDATE використовується для оновлення існуючих даних в таблиці. Наприклад, якщо ви хочете змінити значення стовпця “name” для користувача з ідентифікатором 1, ви можете використати такий запит:

UPDATE users
SET name = 'Нове ім'я'
WHERE id = 1;

DELETE: видалення даних

Команда DELETE дозволяє видаляти рядки даних з таблиці. Наприклад, якщо ви хочете видалити всі записи з таблиці “products”, ви можете використати наступний запит:

DELETE FROM products;

Клаузи у SQL

WHERE: фільтрація даних

Клауза WHERE дозволяє вам виконувати фільтрацію даних з таблиці на основі певних умов. Наприклад, для вибору всіх користувачів з віком більше 18 років ви можете використати наступний запит:

SELECT * FROM users
WHERE age > 18;

ORDER BY: сортування даних

Клауза ORDER BY використовується для сортування даних в результатах запиту. Наприклад, якщо ви хочете отримати список користувачів відсортованих за зростанням їхнього віку, ви можете використати наступний запит:

SELECT * FROM users
ORDER BY age ASC;

GROUP BY: групування даних

Клауза GROUP BY дозволяє групувати дані за певними стовпцями у таблиці. Наприклад, якщо ви хочете отримати кількість користувачів за кожною країною, ви можете використати наступний запит:

SELECT country, COUNT(*) FROM users
GROUP BY country;

Перегляд даних

Давайте розглянемо деякі приклади, як отримувати та переглядати дані з бази даних за допомогою мови запитів SQL.

Вибірка всіх стовпців

Для вибірки всіх стовпців з таблиці використовується знак “*” у команді SELECT:

SELECT * FROM users;

Цей запит поверне всі рядки та стовпці з таблиці “users”.

Вибірка конкретних стовпців

Якщо вам потрібно вибрати лише певні стовпці з таблиці, ви можете перерахувати їх в команді SELECT:

SELECT name, email FROM users;

Цей запит поверне тільки стовпці “name” та “email” з таблиці “users”.

Використання умов у WHERE клаузі

Якщо ви хочете вибрати дані за певною умовою, ви можете використати клаузу WHERE:

SELECT * FROM users
WHERE age > 18;

Цей запит поверне всіх користувачів, вік яких більше 18 років.

Вставка, оновлення та видалення даних

У мові запитів SQL є команди для додавання, оновлення та видалення даних у таблицях.

Додавання нових рядків

Команда INSERT використовується для додавання нових рядків даних до таблиці. Наприклад, якщо у вас є таблиця “users” зі стовпцями “name” та “email”, ви можете додати нового користувача за допомогою наступного запиту:

INSERT INTO users (name, email)
VALUES ('Іван', '[email protected]');

Цей запит додасть новий рядок до таблиці “users” зі значеннями ‘Іван’ та ‘[email protected]‘ у відповідні стовпці.

Оновлення існуючих даних

Команда UPDATE дозволяє оновити існуючі дані в таблиці. Наприклад, якщо ви хочете змінити ім’я користувача з ідентифікатором 1 на ‘Михайло’, ви можете використати такий запит:

UPDATE users
SET name = 'Михайло'
WHERE id = 1;

Цей запит оновить значення стовпця “name” на ‘Михайло’ для рядка з ідентифікатором 1 у таблиці “users”.

Видалення зайвих даних

Команда DELETE дозволяє видаляти рядки даних з таблиці. Наприклад, якщо ви хочете видалити всіх користувачів з таблиці “users”, ви можете використати наступний запит:

DELETE FROM users;

Цей запит видалить всі рядки з таблиці “users”.

Запити з багатьма таблицями

Часто виникає потреба виконувати запити, які залежать від декількох таблиць і потребують їхнього об’єднання. У мові SQL є можливість використовувати команду JOIN для об’єднання таблиць.

Використання JOIN для об’єднання таблиць

Команда JOIN дозволяє об’єднувати дві або більше таблиці за певною умовою. Наприклад, якщо у вас є таблиці “users” та “orders”, і ви хочете отримати всі замовлення користувача з іменем ‘Іван’, ви можете використати наступний запит:

SELECT orders.order_id, orders.product_name, users.name
FROM orders
JOIN users ON orders.user_id = users.user_id
WHERE users.name = 'Іван';

Цей запит об’єднує таблиці “orders” та “users” за умовою, де значення стовпця “user_id” у таблиці “orders” співпадає з значенням стовпця “user_id” у таблиці “users”. Результатом будуть всі замовлення користувача з іменем ‘Іван’.

Використання умов у JOIN клаузі

У команді JOIN ви можете використовувати умови, щоб обмежити об’єднання даних з таблиць. Наприклад, якщо ви хочете отримати замовлення, де кількість товарів більше 10, ви можете використати такий запит:

SELECT orders.order_id, orders.product_name, orders.quantity
FROM orders
JOIN users ON orders.user_id = users.user_id
WHERE orders.quantity > 10;

Цей запит об’єднує таблиці “orders” та “users” за умовою, а потім вибирає замовлення, де кількість товарів більше 10.

Заключні слова

Мова запитів SQL – це потужний інструмент для роботи з базами даних. У цій статті ми розглянули основні команди та клаузи SQL, такі як SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, WHERE, ORDER BY, GROUP BY та команду JOIN для роботи з даними. Пам’ятайте, що розуміння основних принципів SQL допоможе вам створювати складні запити та ефективно працювати з базами даних.

Якщо ви бажаєте дізнатись більше про мову запитів SQL та її різноманітні можливості, рекомендую пройти додаткові курси або вивчити документацію. Запрошуємо вас отримати доступ до додаткових ресурсів та інформації, щоб розширити свої знання та навички у цій області.

Часті питання

1. Чим відрізняється INNER JOIN від OUTER JOIN?

INNER JOIN повертає тільки ті рядки, для яких є спільні значення в обох таблицях, тоді як OUTER JOIN повертає всі рядки з обох таблиць, навіть якщо немає спільних значень.

2. Які є типи об’єднань (JOIN) в мові SQL?

У мові SQL існують такі типи об’єднань: INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN та FULL JOIN.

3. Як можна сортувати дані за спаданням у мові SQL?

Для сортування даних за спаданням у мові SQL використовують ключове слово DESC після стовпця, за яким потрібно виконати сортування. Наприклад, ORDER BY column_name DESC.

4. Які є інші клаузи SQL, які можна використовувати для фільтрації та обробки даних?

Поміж інших клауз SQL, які можна використовувати для фільтрації та обробки даних, є GROUP BY для групування даних, HAVING для фільтрації на основі результатів групування, а також DISTINCT для отримання унікальних значень.

5. Чи можна використовувати мову запитів SQL для оновлення декількох рядків одночасно?

Так, в мові SQL є можливість оновлювати декілька рядків одночасно за допомогою команди UPDATE та відповідної умови. Наприклад, UPDATE table_name SET column_name = value WHERE condition.

Попередня стаття
Наступна стаття