Інформаційна культура

Зараз відбуваються динамічні зміни у природі та суспільстві, всього навколишнього середовища, зростають обсяги інформації, стрімко розвиваються нові інформаційні технології. Особливе значення в інформаційному суспільстві набуває організація інформаційної освіти та підвищення інформаційної культури особистості. Сьогодні є всі підстави говорити про формування нової інформаційної культури, яка може стати елементом загальної культури людства.

Інформаційною культурою стануть знання про інформаційне середовище, закони його функціонування, уміння орієнтуватися в інформаційних потоках. У наш час інформаційною культурою володіють не всі, але з часом вона стане важливим чинником розвитку кожної людини.

Сучасне суспільство широко використовує інформаційні технології. Сьогодення неможливо уявити без використання різноманітних медіа-технологій, які мають великий вплив на наше життя. Тому для сучасної людини, в житті інформаційного суспільства необхідні нові види компетенцій. Серед них «цифрова», «комп’ютерна», «технологічна», «комунікаційна», «медійна», «інформаційна». Сучасне суспільство динамічно трансформується.

У часи інформаційних технологій «грамотність» це не тільки традиційні навички читання та письма. Сьогодні молоді потрібно також розуміти функції медіа та інших постачальників інформації, вміти шукати, оцінювати, використовувати і створювати інформацію для досягнення особистих, громадських, професійних та освітніх цілей. Отже навички медійної та інформаційної грамотності у молодих людей розвинені краще ніж у старшого покоління.

ІКТ, і особливо Інтернет, створюють зовсім іншу організацію, яка призводить до нових шляхів роботи та мислення: інформаційних мереж. Мережа визначається інформаційними вузлами (веб-сайтами, блогами, сайтами соціальних мереж) і зв’язками між ними (гіперпосилань). Отримати доступ до певної інформації можна незліченною кількістю способів. Можна безпосередньо зв’язатися з тими людьми, з якими раніше не було зв’язку. Можна постійно розширювати мережу, створюючи нові вузли і нові зв’язки. «Мережеве мислення» тепер стало звичайним. Мислення в рамках мережі глибоко змінює погляд на світ і на людські відносини. Майже кожен на сьогоднішній день є членом якої-небудь мережі. Завдяки мережам з’явилися хмарні технології, віддалене навчання в відеомережах, мобільне навчання.

Попередня стаття
Наступна стаття