Проект як сукупність алгоритмів процедур обробки подій

Проект являє собою сукупність програмних модулів, бібліотек та інших елементів (складових програми), що зв’язані між собою та взаємодіють за визначеним алгоритмом.

Алгоритм – це визначена послідовна сукупність інструкцій, за якими йде виконання необхідних операцій за визначене число кроків.

Взаємодія складових частин програми – її робота, здійснюється через процедури обробки подій – реакцій об’єктів, з яких вона складається, на зовнішній (від користувача програми) або внутрішній (від інших об’єктів програми) «вплив».

Під «впливом» будемо мати на увазі динамічне змінення стану об’єкта внаслідок обміну повідомленнями з користувачем та складовими програми, які містять визначені команди, інструкції.

Станом об’єкта є сукупність його значень на даний момент часу. Кожен об’єкт має свої властивості, стан і визначений діапазон значень, порушення якого призводить до помилки чи некоректної роботи програми, невірного результату.

Події – це операції, що виконуються під час роботи програми. Кожна подія має своє ім’я. Реакцією на подію може бути обрана яка-небудь дія. Наприклад, якщо натиснути на клавішу Delete, то програма видалить текст з поля за подією OnKeyDown, а якщо клікнути лівою кнопкою миші на кнопці «Відправити», то буде відіслане повідомлення за подією OnClick.

Програма опрацьовує кожну допустиму дію користувача, внаслідок чого відбувається подія, яка спричиняє «вплив» на об’єкт програми, внаслідок чого відбувається реакція об’єкта на цей «вплив» у вигляді відповідної дії. Тобто принцип роботи будь-якої програми полягає у визначеному алгоритмі процедур обробки подій (тобто визначеному способі обробки різних реакцій програми на різного роду «вплив») і видачі відповідної відповіді на відповідну дію.

Відповідь на подію може бути різноманітною: видача результату якихось розрахунків або виведення вікна з інформацією, або змінення стану якогось об’єкта чи інша подія, що адресована іншому компоненту програми, що може визвати якусь операцію з іншого програмного модулю, звернутися до зовнішнього файлу, тощо.

Подія слугує «мовою спілкування» об’єктів програми між собою та користувачем. Подія містить у собі визначену інформацію, що має бути сприйнята компонентом програми. У відповідь на подію виконуються операції з компоненту програми, до яких зверталася подія.

Внаслідок події може статися помилка, наприклад, якщо подією у форму заповнення були введені недопустимі дані (була спроба присвоїти недопустимі значення стану об’єкта чи змінній) у цьому разі програма або припинить свою роботу, або видасть повідомлення з інформацією про помилку.

Отже, проект складається зі зв’язаних між собою файлів, що взаємодіють між собою і користувачем за визначеним алгоритмом завдяки процедурам обробки подій. Подія містить у собі інформацію, на яку визначеною дією повинен відповісти компонент програми, до якого вона звертається. Компоненти програми можуть звертатися до інших об’єктів програми завдяки подіям-повідомленням, що містять інформацію про необхідний об’єкт і значення, які входять у діапазон можливих значень стану цього об’єкта. Зміна стану одного об’єкта призводить до зміни стану іншого об’єкта.
Попередня стаття
Наступна стаття