Етапи розробки проекту та проектування форми Delphi

Етапи розробки проекту

Delphi являє собою систему візуального програмування.

Створити програму на Delphi – це створити проект. Проект лежить в основі створення та розробки будь-якої програми-додатку. Розробка проекту та вирішення задачі полягає в вигляді почергових етапів. Виділимо 5 основних етапів:

1. Аналіз завдання по розробці унікального проекту;

2. Складання алгоритму формування проекту;

3. Графічне представлення проекту на головній формі.

Цей етап містить в собі наступні дії:

· Вибір компонентів, що необхідні для наглядного представлення процесу вирішення поставленої задачі та відображення результатів після виконання завдання;

· Правильне розташування компонентів на існуючій формі;

· Присвоєння компонентам імена та властивості, що відповідають поставленій задачі;

· Присвоєння унікального імені самому проекту та збереження проекту під цим ім’ям.

4. Програмування вибраних компонентів та компіляція програм;

5. Вирішення задачі, що має на увазі виконання користувачем деякої послідовності дій над окремими компонентами.

Після виконання всіх вказаних етапів слід протестувати створену програму, аби у інших користувачів не виникло якоїсь помилки. Для цього треба перевірити хід програми, якщо буде введено невірні данні.

Для більшої зручності обов’язково створити довідкову інформацію, що буде доступна під час користування програми. Окрім довідки створюють інформацію, що містить в собі допомогу по установці вибраної програми.

Етапи проектування форми

Основним елементом інтерфейсу в Delphi є форма. Це візуальний компонент, що виступає в ролі так званого контейнеру, який містить в собі інші, визначаючі функціональність програми – додатку, компоненти.

Delphi встановлює властивості форми по умовчанню, хоча властивостей існує чимало. Змінити їх можна у процесі проектування чи під час користування програми.

Головна властивість з якої починається настройка форми – ім’я – Name. Воно має ідентифікатор, що використовують для звертання к формі з програми. Бажано змінювати стандартне ім’я Form1 на більш зрозуміле для вас.

Кожна форма повинна мати заголовок, який вказує користувачу на її призначення. Заголовок задається властивістю Caption.

Що стосується шрифту, кольору та висоті заголовку, то параметрів змінити немає. Це параметри графічної оболонки ОС.

Наступним кроком є вибір стилю форми. Її стиль на пряму залежить від інтерфейсу користувача,що буде мати програма. Вибір форми відбувається в властивостях FormStyle.

Розміри та місце положення форми на екрані можна встановлювати як самостійно, так і задати автоматичне розташування за допомогою властивостей Position.

Окрім цих параметрів неможливо обійти вибір кольору та рамку.

Важливу роль має розташування на рамці кнопок «Звернути», «Розвернути» та «Закрити». Стиль рамки задається за допомогою BorderStyle.

Також існує можливість створити значок форми (Icon), при потребі форма може набути невидимості (Visible), деякі частини форми можна зробити прозорими (TransparentColor), та полупрозорими (AlphaBlend).
Попередня стаття
Наступна стаття