Компоненти для креслення графічних примітивів

У середовищі Delphi є широкий спектр стандартних компонентів, які мають найрізноманітніше призначення. Багато з них орієнтовані на ті чи інші графічні задачі. Розглянемо ті компоненти, що призначені для креслення графічних примітивів.

Графічні примітиви це найпростіші геометричні фігури, такі як окружність, еліпс, прямокутник або квадрат, також закруглений прямокутник або квадрат.

На палітрі компонентів, що містить великий набір об’єктів, які можна додавати на форму проекту, нам потрібно знайти вкладку Additional, вона містить основні графічні компоненти, такі як Image, Shape і Chart. Для графічних примітивів нам підходить компонент TShape. Графічні компоненти дозволяють швидко намалювати зображення, тому що це виконується автоматично по заданим параметрам.

Компонент TShape дозволяє нам виводити найпростіші геометричні фігури на поверхні форми без застосування методів Canvas. Клас TShape є прямим нащадком класу TGraphControl, тому він поводиться як звичайний компонент управління. Але у нього є неуспадковані властивості: Shape, Pen і Brush.

Share. Ця властивість є основною для креслення примітивів і вона дозволяє визначити тип геометричної фігури, яка вписана в прямокутну область компонента.

Можливі такі її значення:

· stCircle – окружність;

· stEllipse – еліпс;

· stRectangle – прямокутник;

· stRoundRect – прямокутник зі закругленими кутами;

· stSquare – квадрат;

· stRoundSquare – квадрат зі закругленими кутами.

Pen. Ця властивість уявляє собою олівець, що встановлює спосіб малювання границь фігури, тобто колір і вид границь.

Brush. Властивість, що відповідає за пензлик, який визначає спосіб заливання області фігури, тобто колір і вид заповнення об’єкта.

Ці властивості можна змінювати як у процесі дизайну, так и у час виконання програми.

При накресленні фігура займає весь простір компонента, який було встановлено на форму. Але якщо задано квадрат або коло, а розміри по горизонталі та вертикалі відрізняються, то фігуру буде накреслено з розміром меншого виміру.

Попередня стаття
Наступна стаття