Види шифрування інформації

Шифрування – це оборотне перетворення даних, з метою приховування інформації. Шифрування відбувається із застосуванням криптографічного ключа. Ключ – це певна кількість символів, сформованих вільним чином з символів, що доступні у системі шифрування.

Припускають, що шифрування з’явилося приблизно 4 тис. років тому. Першою відомою пам’яткою шифрування прийнято вважати єгипетський текст, який було створено напевно десь  в 1900 році до нашої ери., у якому використовувались другі символи  замість відомих  єгипетських ієрогліфів. Загалом виділяють два методи шифрування симетричне та асиметричне.

У симетричному шифруванні один  ключ, який зберігається в секреті, служить і для шифрування, і для дешифрування. Симетричні алгоритми шифрування можна класифікувати на потокові та блочні. Потокові алгоритми шифрування поетапно опрацьовують текстове повідомлення. Блочні алгоритми співпрацюють з блоками зафіксованого розміру. найчастіше розмір блоку дорівнює 64 бітам.

Симетричні алгоритми шифрування також можуть використовуватися не самостійно. У новітніх крипто системах, застосовуються комбінації симетричних та асиметричних алгоритмів, з метою отримання переваг обох схем.

У симетричному шифруванні можна виділити деякі переваги, такі як велика пропускна здатність, завдяки спеціальному проектуванню; ключі мають  невеликий розмір; дані шифри можна застосовувати як основу для будування різноманітних крипто графічних механізмів, включаючи з випадковими генераторами чисел, обчислювально-ефективними схемами розпису та тому подібне.

Серед недоліків даного шифрування слід відзначити те, що у кожній немаленькій мережі необхідно використовувати значну кількість ключів; при зв’язку між декількома особами необхідно досить часто змінювати ключі; коли існує зв’язок між двома особами ключ слід засекречувати на двох кінцях.

К симетричним алгоритмам шифрування відносять: Twofish, Serpent, AES (або Рейндайль), Blowfish, CAST5, RC4, TDES (3DES), та IDEA.

Асиметричне шифрування, або метод відкритого ключа, передбачає застосування в парі двох відмінних ключів, а саме секретний та відкритий.  Відповідно до назви відкритий ключ безперешкодно розміщується у мережі, логічно, що секретний ключ весь час тримається в таємниці. В асиметричному шифруванні ключі співпрацюють у парі, тобто коли інформація шифрується відкритим ключем, то розшифровування відбувається тільки відповідним секретним ключем та навпаки. Неможливим є використовування відкритого ключа із однієї пари та секретного ключа із іншої пари.  Математичними залежностями пов’язані всі пари асиметричних ключів.

Принцип роботи асиметричного шифрування можна простежити на прикладі роботи кейсу, для якого застосовують два ключа, першим кейс зачиняють, а другим – відчиняють.

Через певні вади швидкості дії асиметричного методу,  його доводиться застосовувати разом із симетричним, так як він працює на декілька порядків швидше.

Слід відзначити певну проблему, яка виникає при потрібності передачі ключа для розшифровування інформації. Під час передачі ключ може бути захоплений зловмисником.

Асиметричне шифрування допомагає одержувачеві контролювати цілісність інформації, яка передається.

До асиметричних алгоритмів шифрування належать RCA та ЕСС.
Попередня
Наступна