Уявлення інформації

Для того щоб зрозуміти, як найрізноманітніша інформація представлена в комп’ютері, «заглянемо» усередину машинної пам’яті. Її зручно представити у вигляді аркуша в клітку. У кожній такій «клітці» зберігається тільки одне із двох значень: нуль або одиниця. Дві цифри зручні для електронного зберігання даних, оскільки вони вимагають тільки двох станів електронної схеми — «включене» (це відповідає цифрі 1) і «виключене» {це відповідає цифрі 0). Кожна «клітка» пам’яті комп’ютера називається бітом. Цифри 0 і 1, що зберігаються в «клітках» пам’яті комп’ютера, називають значеннями бітів.

За допомогою послідовності бітів можна представити саму різну інформацію. Така вистава інформації називається двійковим: або цифровим кодуванням.

Перевагою цифрових даних є те, що їх відносно просто копіювати й змінювати. Їх можна зберігати й передавати з використанням тих самих методів, незалежно від типу даних.

Способи цифрового кодування текстів, звуків (голосу, музика), зображень (фотографії, ілюстрації) і послідовностей зображень (кіно й відео), а також тривимірних об’єктів були придумані в 800х роках минулого століття.

Попередня стаття
Наступна стаття