Клавіші швидкого переміщення по тексту

{Ноmе}                                — у початок рядка

{End}                                   — у кінець рядка

{Ctrl} + {->}                        — на слово вправо

{Ctrl} + {<-}                        — на слово вліво

{Page Up}                            — на екранну сторінку нагору

{Page Down}                       — на екранну сторінку вниз

{Ctrl} + {Page Up}              — на сторінку нагору

{Ctrl} + {Page Down}          — на сторінку вниз

{Ctrl} + {Home}                   — у початок тексту

{Ctrl} + {End}                     — у кінець тексту

 Функції клавіші {Enter} при роботі з текстом:

  • вказівка кінця абзацу;
  • розрізування рядка на два в тому місці, де стоїть курсор;
  • вставка порожнього рядка: перед поточним, якщо нажати {Enter} на початку рядка, після поточного, якщо нажати {Enter} наприкінці рядка.

Функції клавіші {Delete} при роботі з текстом:

  • видалення символу праворуч від курсору;
  • склеювання рядків, якщо нажати {Delete} наприкінці рядка.

Функції клавіші {Backspace} при роботі з текстом:

  • видалення символу ліворуч від курсору;
  • склеювання рядків, якщо нажати Backspace на початку рядка.
Попередня стаття
Наступна стаття