МОЖЛИВОСТІ, ЩО З’ЯВИЛИСЯ В WINDOWS 2000

Сімейство Windows Server 2003 є розвитком систем Windows 2000 і успадковує всі її можливості, при цьому багато хто з них модернізовані й поліпшені (використаються більше нові версії модулів і програм). Перелічимо найбільш важливі засоби Windows Server 2003, які з’явилися вже в Windows 2000.

Dynamic DNS (DDNS) – служба динамічних доменних імен, що дозволяє комп’ютерам автоматично реєструвати й обновляти імена хостів і IP-адреси на DDNS-сервері (подібно тому, як служба WINS, Windows Internet Naming Service, забезпечує динамічне відновлення таблиць перетворення NetBIOS-імен в IP-адреси). В Windows Server 2003 служба DNS має трохи принципово нових можливостей.

Розподілена файлова система (Distributed File System, DPS) забезпечує можливість поділу файлової структури між декількома серверами й, при необхідності, підвищує відказоустойчивість завдяки дублюванню елементів файлової структури на різних серверах.

Служби терміналів, Terminal Services – служби терміналів є стандартним компонентом серверних версій Windows 2000. В Windows Server 2003 служби терміналів установлені завжди й використаються у двох конфігураціях:

  • описаний вище режим Remote Desktop for Administration заданий за замовчуванням і не вимагає ніякого ліцензування; у цьому режимі дозволені лише дві сесії вилученого адміністрування.
  • режим Terminal Server потрібно встановлювати явно з панелі керування; у цьому режимі служби терміналів настроюються для повноцінного використання комп’ютера як сервер додатків, при цьому потрібні клієнтські ліцензії.

За допомогою програмного забезпечення сторонніх виробників, наприклад, Citrix MetaFrame, до служб терміналів можна підключати безліч інших клієнтів, у тому числі й не-Windows.

Служби сертифікації – дозволяють використати аутентификацію користувачів із застосуванням відкритих ключів по протоколі SSL/TLS. Ці протоколи забезпечують захист даних, переданих через Інтернет.

Служба маршрутизації й віддаленого доступу – дозволяє використати комп’ютер як сервер вилученого доступу або маршрутизатор в IP-мережах. Можна також маршрутизовати протокол AppleTalk. Маршрутизація протоколу IPX в Windows Server 2003 не підтримується.

Служби Інтернету (Internet Information Services, IIS) – дозволяють організувати на комп’ютері служби FTP і HTTP. У складі Windows Server 2003 поставляються служби IIS 6.0, що мають значно більшу продуктивність, чим версія 5.0. Це пояснюється тим, що процесор протоколу HTTP тепер працює не в користувальницькому режимі, а в режимі ядра. Є нові засоби вилученого адміністрування служб IIS через Інтернет.

Браузер Internet Explorer (версія 6.0.3790.0) – остання версія популярного веб-браузера від Microsoft, що забезпечує найбільш повну інтеграцію з операційною системою.

Direct 8.1 (4.08.01.0810) – новітня версія графічних інтерфейсів API від Microsoft, розроблена спеціально для зростаючих потреб ринку комп’ютерних ігор. Для діагностики й перегляду властивостей драйверів Direct запустите з командного рядка утиліту DxDiag.exe.

Убудована підтримка технології Plug and Play, що дала поштовх поширенню Windows 2000 на ринку переносних комп’ютерів.

Підтримка USB, що забезпечує підключення до комп’ютера безлічі (до 127 на один порт) різноманітних пристроїв з послідовною передачею даних зі швидкістю до 12 Мбит/с.

Підтримка нового стандарту для швидкісних з’єднань IEEE 1394 (FireWare), що дозволяє використати смугу пропущення до 100, 200 і навіть 400 Мбит/с.

Advanced Configuration and Power Interface (ACPI Power) – удосконалений стандарт керування конфігурацією й харчуванням, що забезпечує краще керування периферійними пристроями в порівнянні з Windows NT 4.0 і повноцінну реалізацію Plug and Play.

Підтримка FAT32, поліпшеної версії файлової системи FAT, використовуваної в Windows 9x/ME.

Поліпшена версія файлової системи NT File System (NTFS), що працює швидше й має безліч нових можливостей, таких як виділення дискових квот для кожного користувача, створення крапок з’єднання, шифрування файлів (EFS), розширення дискових томів NTFS без перезавантаження системи й ін.

Убудовані засоби дефрагментації дисків, що працюють із файловими системами FAT, FAT32 і NTFS.

Драйвер NDIS 5.1 – нова мережна архітектура, що підтримує широкомовлення й резервування смуги пропущення.

Win32 Driver Model (WDM) – нова архітектура драйверів для 32-розрядних систем Windows. Драйвери WDM також використаються в Windows 98. Ці драйвери більше стабільні й мають модульну, розширювану архітектуру.

Підтримка смарт-карт – компанія Microsoft розглядає безліч способів використання смарт-карт для аутентификації в персональних комп’ютерах.

Додаткові монітори – можливість підключення до десяти (в Windows 2000 – до чотирьох) моніторів, які операційна система (і, отже, додатка) розглядає як один монітор. Така можливість має більші перспективи, наприклад, моніторинг складних баз даних або створення «об’ємних» відеоігор. Функція Dualview для переносних комп’ютерів.

Підтримка Accelerated Graphics Port (AGP) – нового стандарту тривимірної графіки, що підвищує продуктивність «звичайних» комп’ютерів.

Сервер сценаріїв, Windows Scripting Host (WSH) 5.6 – засіб для виконання сценаріїв, що запускає із графічного середовища або з командного рядка. Підтримуються мови VBScript і JavaScript. Ця незалежна від мови архітектура дозволяє писати сценарії й на інших мовах, а також розробляти власні інтерпретатори командних сценаріїв.

Планувальник завдань, Task Scheduler – засіб для планування завдань, що прийшло на зміну команді AT.

Можливість вторинного входу в систему, служба RunAs – дозволяє користувачеві, уже зареєстрованому в системі, увійти в систему під іншим ім’ям.

Консоль керування Microsoft Management Console (MMC) – нова оболонка для адміністративних утиліт, що забезпечує універсальний користувальницький інтерфейс для всіх системних інструментів середовища NT, власних системних утиліт операційної системи й засобів адміністрування, що входять в інші програмні продукти.

Засоби керування розподіленими ресурсами за допомогою веб-технологій (Web-Based Enterprise Management, WBEM) – стандарт, покликаний спростити керування драйверами й додатками, розширити можливості адміністрування й, як наслідок, знизити загальну вартість володіння (ТСО).

Розподілена модель компонентних об’єктів (Distributed COM, DCOM) – платформа для побудови розподілених додатків.

Служба компонентів, Component Service – дозволяє більш ефективно управляти різними програмними компонентами в порівнянні із традиційними технологіями, що використають механізм транзакцій.

Групові політики (Group Policies) – набори конфігураційних параметрів, які можуть призначатися як ізольованому комп’ютеру, так і комп’ютеру, що входить у домен Active Directory (на базі Windows 2000 і Windows Server 2003). Керування з використанням політик дозволяє обмежувати можливості клієнтських систем, автоматизувати відновлення операційної системи, інсталяцію додатків і роботу з користувальницькими профілями.

Windows Installer – технологія, що управляє процесом інсталяції програмного забезпечення в середовищі Windows (входить до складу технології IntelliMirror). Найбільшої ефективності від її використання можна домогтися в домені Active Directory із клієнтами Windows 2000/XP/Server 2003. За допомогою технології Windows Installer можна значно зменшити ймовірність конфліктів DLL і поліпшити конфігурованності настільних додатків.

Служба індексування, Indexing Service – стандартна служба для індексації вмісту й атрибутів документів, що зберігаються на локальних дисках; прискорює пошук інформації й розширює можливості пошуку.

IP Security – засіб захисту з’єднань, що використають протокол TCP/IP, дозволяє застосовувати й набудовувати політики безпеки для мережних з’єднань і шифрувати передані дані.

Active Directory Services Interface (ADSI) – стандартний інтерфейс для різноманітних служб каталогів; забезпечує також уніфікований доступ до інших каталогів, для яких є відповідний постачальник послуг (ADSI-provider).

Служба черг, Message Queuing – система передачі повідомлень і запитів, що реалізує надійну доставку повідомлень і даних у розподіленому середовищі.

Підтримка Asynchronous Transfer Mode (ATM) засобами операційної системи, що забезпечує додаткам всі можливості ATM.

Аутентификація Kerberos – протокол безпеки, використовуваний у розподілених середовищах для аутентификації користувачів. Стандартний протокол аутентификації комп’ютерів з Windows 2000/XP/Server 2003 у доменах Active Directory.

Підтримка Інфраструктури відкритих ключів (Public Key Infrastructure, PKI) – дозволяє використати криптографічні методи для організації віртуальних мереж (VPN) і для шифрування локальних даних і даних, переданих через електронну пошту, а також для ідентифікації користувачів у глобальних мережах (цифрові підписи).

Попередня стаття
Наступна стаття