Технологія використання автоматизованих систем (АС) і автоматизованих робочих місць (АРМ)

АС – це людино-машинна система для виконання щоденних, часто вироблених на робочому місці дій, з метою зменшення часу, помилок і забезпечення оперативного зв’язку з іншими співробітниками; інтелектуальні системи мають також і здатність до перебудови технологічного ланцюжка, мають здатність до навчання.

АРМ – предметно-предметно-орієнтована інструментальна АС, призначена для автоматизації професійних робіт співробітника. Можна їх визначити як автоматизовані системи локального характеру, що відповідають деякому функціональному призначенню.

Користувальницький інтерфейс із АРМ часто організується за допомогою поняття робочого стола на екрані. Екран ділиться на три частини. Перша (зазвичай верхня) частина – рядок меню, з її допомогою здійснюється доступ до інших об’єктів. Друга частина (зазвичай нижня) називається рядком стану, з її допомогою швидко викликаються часто використовувані об’єкти або відображається важлива поточна інформація. Третя частина (основна, середня частина екрана) називається  робочою поверхнею (поверхнею стола), з її допомогою відображаються всі об’єкти, викликувані з меню або з рядка стану. Така форма організації діалогу людини й машини найбільш зручна, і багато програм використають неї. Програмні засоби АРМ – частина інструментального програмного забезпечення.

Приклад. АРМ секретаря-референта повинен включати редактор текстів, електронну таблицю, перекладачі, органайзер й ін. АРМ студента-економіста повинен включати електронні підручники по досліджуваних дисциплінах, що навчають програми й середовища, електронні довідники й енциклопедії, перекладачі, органайзер й ін. АРМ адміністратора бази даних повинен включати СУБД, електронний журнал адміністратора й ін. АРМ керуючого повинен включати засобу опису управлінської діяльності у вигляді сіткового графіка, систему контролю виконання, систему узгодження документів, систему електронного підпису, систему ведення наради й ін. АРМ банківського службовця й банківські системи – найбільш розвинуті системи. Вони включають програмне й технічне забезпечення як спеціального призначення (наприклад, для банківських розрахунків й операції з банкоматами), так і для забезпечення безпеки таких систем.

Технології комп’ютерного (комп’ютеризованого) офісу або колективної роботи в офісі. Комп’ютерний офіс – це офіс, у якому є високий рівень комп’ютеризації, впровадження АРМ, систем діловодства – так, що вся професійна діяльність офісу може бути успішно автоматизована.

Приклад. Комп’ютерний офіс – це, наприклад, офіс, у якому робота здійснюється з використанням локальних мереж зв’язку й інтегрованого програмного середовища Microsoft Office, що містить у собі всі, зокрема ведення діловодства, контроль виконання й ін. Стандартне ядро Microsoft Office включає: редактор текстів Microsoft Word (функції редактори – набір, іменування й збереження тексту, модифікацію, перейменування й переміщення тексту або його окремих фрагментів, вставку різних формул, графіків, таблиць, діаграм й ін.); електронну таблицю Excel (функції – обробка, зберігання й модифікація в довільних таблицях чисел, рядків, стовпців, формул, по яких динамічно модифікуються числа, рядки й стовпці); систему для презентацій (презентаційний пакет) PowerPoint (функції – створення й проектування на великому екрані електронних презентацій, слайд^-шоу, яскравих плівок для проектора, роздавальних друкованих матеріалів); систему керування базами даних Access (СУБД, доступна будь-якому користувачеві й дозволяюча швидко й ефективно організовувати, аналізувати, переміщати, вести пошук і т.д. для більших масивів інформації, без дублювання інформації в них), наприклад, по шаблонах створення бази даних: Адресна книга – створює базу даних типу адресної книги, Бібліотека – створює базу даних типу бібліотеки, Контакти – створює базу даних типу контактних зв’язків й ін.

До складу Microsoft Office-2000 входять і будуть входити в її подальших модифікаціях можливості одночасного показу презентацій по локальній мережі, використання можливостей системи розпізнавання мови, візуальні середовища розробки різних офісних додатків (наприклад, заповнення платіжних доручень), сайти робочих груп, системи візуалізації даних, система сканування й уведення даних й ін.
Попередня стаття
Наступна стаття