Технологія OLE

Технологія OLE це технологія роботи з об\’єктами; об\’єкт виділяється й переноситься з одного додатка в інший й при цьому зберігає всі свої властивості.

 Абревіатура OLE  [олэй] означає Object Linking and Embedding, тобто зв’язування та впровадження об’єкта. Сама ж технологія OLE – це технологія для роботи з об’єктами; технологія, яка допомагає  нам управляти і обмінюватися інформацією між додатками і при цьому зберігати всі властивості об’єкта.

Технологія була розроблена компанією Microsoft. У 1990 році з’явився OLE 1.0 – механізм створення і роботи з складеними документами (compound documents), а наступним кроком було створення OLE 2.0. Ці версії між собою відрізняються за способом активації сервера – OLE 1.0 запускає сервер в окремому вікні, а  OLE 2.0 працює за принципом in-place activation and editing, тобто сервер запускається всередині програми. У 1996 році технологія була перейменована в ActiveX, і тоді розширилися можливості для застосування технології OLE в Інтернеті.

Важливо знати, що технологія OLE передбачає наявність OLE-сервера (програма-сервер, обслуговуюча програма, серверний додаток) і OLE-клієнта (програма-користувач, додаток-контейнер, додаток приймач інформації, додаток-клієнт), тобто додатка, у якому розробляється об’єкт та додатка, у який вставляється об’єкт, і забезпечує зв’язок між ними. Об’єкти, які переміщуються в додатках за допомогою цієї технології, називаються OLE об’єктами. Варто зазначити, що дуже важливо, щоб вони підтримували режим OLE. Як ми бачимо за назвою, для технології існує тільки два варіанти обміну даними:

1)    впровадження об’єкта;

2)    зв’язування об’єкта.

Перший варіант передбачає те, що об’єкт вставляється в документ. Це можна зробити декількома способами: імпортувати об’єкт з файлу, вставити об’єкт з вже відкритого файлу або вставити за допомогою виклику OLE сервера. Вставка об’єкту з вже відкритого файлу відбувається за допомогою виділення об’єкту, копіювання його в буфер обміну, або команди Вставити (Спеціальна вставка).

Другий варіант передбачає переміщення лише посилання на документ-джерело. Існує два способи: з відкритого документа і з файлу. Варто зауважити, що, коли зв’язуються об’єкти з відкритого документа, то входить  лише деяка частина документа-джерела, а коли зв’язуються об’єкти з файлу, то документ-джерело входить повністю.

Зв’язування  об’єктів використовується в тому випадку, коли потрібно оновлення даних, які ми скопіювали, при зміні їх у вихідному файлі. Впровадження об’єктів використовуються в протилежному випадку, коли ми не маємо потреби в цьому оновленні.

Слід приділити увагу способам використання технології OLE. Існує два таких універсальних способи:

1)    через Буфер проміжного обміну;

2)    через меню Вставка об’єктів.

Першим способом можна впровадити фрагмент документа або впровадити і зв’язати весь документ, а другим способом впровадити або впровадити і зв’язати тільки цілий документ.

Не всі програми Windows повністю підтримують технологію OLE, а тільки ті, які призначені для розробки складових документів. Також деякі  програми можна використовувати лише в якості приймача, інші – тільки в якості джерела, авжеж є додатки, які можуть виступати і в тій і в іншій ролі. Але безперечно технологія OLE зручна тим, що дозволяє передавати об’єкти та інформацію про них від однієї програми до іншої, а також повертати результати. Ідея цієї технології дуже проста, але вона дозволяє підвищити ефективність програмування. А полягає вона в тому, щоб полегшити використання малюнків, музики, відео при створенні складних документів.

Previous Article
Next Article