Інформаційні й комунікаційні технології

Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) – сукупність технологій, що забезпечують фіксацію інформації, її обробку і обмін інформацією (передачу, поширення, розкриття). Інформаційні технології – це методи і засоби отримання, перетворення, передачі, зберігання і використання інформації. У кінці XX – початку XXI ст. у світі, що оточує нас, намітилися позитивні тенденції в поширенні информаційно-комунікаційних технологій.  Бурхливий розвиток інформаційних технологій, конвергенція комп’ютерних систем, комунікацій різних видів, індустрії розваги, виробництва побутової електроніки призводять до необхідності переглянути уявлення про інформаційну індустрію, її роль і місце в суспільстві. Розширене трактування інформаційної політики представляється сьогодні обгрунтованим, оскільки цифрова інформація і новітні телекомунікаційні і комп’ютерні технології інтенсивно розмивають бар’єри між різними секторами інформаційної індустрії. Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) включають усі види технологій, які використовуються для обробки  інформації. ІКТ дають можливість представляти  будь-який  вид інформації – чисел, текстів, звуку, зображення –  в цифровому форматі, придатному для зберігання і обробки на комп’ютері. Можливість передачі інформації з комп’ютера на комп’ютер за допомогою інтернет-технологій  забезпечує доступ будь-якого користувача до світового інформаційного простору.  Інформаційні технології  використовуються для великих систем обробки даних, обчислення на персональному комп’ютері, науці і освіті, управлінні,  автоматизованому  проектуванні  і створенні  систем з штучним інтелектом. Інформаційні технології – сучасні технологічні системи  величезного стратегічного значення (політичного, оборонного, економічного,  соціального і культурного).  ІКТ відноситься не лише до сфери високотехнічних процесів і біотехніки, але і до області лінгвістики, економіки, освіти, впливаючи, таким чином, на наше життя в цілому.

Проблема інформатизації суспільства часто розглядається як технологічна.  І дійсно, її матеріальною основою служить глобальний перехід до безпаперової інформатики, коли основна маса даних, циркулюючих в суспільстві, зберігатиметься і оброблятиметься в комп’ютерних системах і передаватиметься по автоматизованих каналах супутникового або телекабельного зв’язку, сполучає окремі комп’ютери і автоматизовані робочі місця в інформаційні мережі, забезпечуючи звернення до баз даних, знаходиться практично у будь-який точці земної кулі.  У основі цього підходу лежить ряд фундаментальних винаходів і відкриттів: персональні комп’ютери, оптичні диски на десятки і сотні гігабайт, що дозволяють в компактному виді зберігати вміст цілих бібліотек, оптико-волоконні канали зв’язку, відеотекстові системи зв’язку, методи представлення даних і знань. Уся ця техніка забезпечує можливість створення в недалекому майбутньому високоавтоматизованого інформаційного середовища, що дозволяє отримати доступ до будь-якого знання, наданого у вигляді інформації. Фактично це означає, що інформаційне середовище дає глобальне рішення проблеми доступу до знання, отриманого у будь-який момент часу у будь-якому місці. Вже з цього виходить, що проблема інформатизації є не чисто технічною, але значною мірою соціокультурною. Радикально міняється, і далі мінятиметься потік інформації. Якісно трансформується мислення, свідомість, діяльність, міжособові і групові стосунки, що формуються в умовах інформаційного насиченого середовища.

Покоління, що зростає в тісному спілкуванні з комп’ютерами, електронними іграми, мобільним зв’язком, відрізняється по світогляду в психологічному, моральному і духовному плані. Мова йде не лише про навички володіння обчислювальною технікою, але і про зміни фундаментальних духовно-культурних структур, понять і представлень. Інакше організовується свій зовнішній світ, розвиваються інтелектуальні здібності не просто швидше і різнобічніше, але і в іншому соціально-тимчасовому вимірі.  Але треба відмітити наступне: сучасні технології приносять у світ постійно зростаючі об’єми інформації, а багато інтелектуальних досягнень від інформації практично не залежать. Тут, знову ж таки, виникає проблема співвідношення інформації і знання. Розвиток автоматизованого інформаційного середовища призводить до радикальних змін в соціально-економічній структурі суспільства.   Інформаційно-комунікаційні технології сьогодні займають центральне місце в оновленні і реструктуризації усіх видів діяльності.
Previous Article
Next Article