Інформація й суспільство

У процесі спілкування з іншими людьми людина передає й одержує інформацію. Обмін інформацією між людьми може здійснюватися в різних формах (письмовій, усній або за допомогою жестів). Для обміну інформацією завжди використовується певна мова (російська, абетка Морзе і так далі). Для того щоб інформація була зрозуміла, мова повинна бути відома усім людям, що приймають участь у спілкуванні. Чим більшу кількість мов ви знаєте, тем ширше коло вашого спілкування.

Історія людського суспільства — це, у певному змісті, історія накопичення й перетворення інформації. Увесь процес пізнання є процесом одержання, перетворення й накопичення інформації (знань). Отримана інформація зберігається на носіях інформації різних типів (книги, аудіо- і відеокасети і так далі), а останнім часом усе більше на електронних носіях інформації в цифровій формі (магнітні й лазерні диски й ін.).

Об’єднання комп’ютерів у глобальну мережу Інтернет дозволило забезпечити для кожної людини потенційну можливість швидкого доступу до всього обсягу інформації, накопиченого людством за всю його історію.

Попередня стаття
Наступна стаття