Людина і інформація

Людина живе у світі інформації. Людина сприймає навколишній світ (одержує інформацію) за допомогою органів почуттів. Найбільшу кількість інформації (близько 90%) людина одержує за допомогою зору, близько 9% — за допомогою слуху й тільки 1% за допомогою інших органів почуттів (нюху, дотику й смаку). Отримана людиною інформація у формі зорових, слухових і інших образів зберігається в його пам’яті. Людське мислення можна розглядати як процеси обробки інформації в мозку людини. На основі інформації, отриманої за допомогою органів почуттів, і теоретичних знань, придбаних у процесі навчання, людина створює інформаційні моделі навколишнього світу. Такі моделі дозволяють людині орієнтуватися в навколишньому світі й ухвалювати правильні рішення для досягнення поставлених цілей.

Попередня стаття
Наступна стаття