Захист даних на дисках

Кожний диск, папка й файл локального комп’ютера, а також комп’ютера, підключеного до локальної мережі, може бути захищений від несанкціонованого доступу. Для них можуть бути встановлені певні права доступу (повний, тільки читання, по паролю), причому права можуть бути різними для різних користувачів.

Для забезпечення більшої надійності зберігання даних на жорстких дисках використовуються Raid-масиви (Redantant Arrays of Independent Disks — надлишковий масив незалежних дисків). Кілька твердих дисків підключаються до спеціального Raid-контролеру, який розглядає їх як єдиний логічний носій інформації. При записі інформації вона дублюється й зберігається на декількох дисках одночасно, тому при виході з ладу одного з дисків дані не губляться.

Попередня стаття
Наступна стаття