Захист програм від нелегального копіювання й використання

Комп’ютерні пірати, нелегально тиражуючи програмне забезпечення, знецінюють працю програмістів, роблять розробку програм економічно невигідним бізнесом. Крім того, комп’ютерні пірати нерідко пропонують користувачам недопрацьовані програми, програми з помилками або їх демоверсії.

Для того щоб програмне забезпечення комп’ютера могло функціонувати, воно повинно бути встановлене (інстальоване). Програмне забезпечення поширюється фірмами-виробниками у формі дистрибутивів на CD-ROM. Кожний дистрибутив має свій серійний номер, що перешкоджає незаконному копіюванню й установці програм.

Для запобігання нелегального копіювання програм і даних, що зберігаються на CD-ROM, може використовуватися спеціальний захист. На CD-ROM може бути розміщений закодований програмний ключ, який губиться при копіюванні й без якого програма не може бути встановлена.

Захист від нелегального використання програм може бути реалізований за допомогою апаратного ключа, який приєднується звичайно до паралельного порту комп’ютера. Програма, що захищається, звертається до паралельного порту й запитує секретний код; якщо апаратний ключ до комп’ютера не приєднаний, то програма, що захищається, визначає ситуацію порушення захисту й припиняє своє виконання.

Попередня стаття
Наступна стаття