MS Project: Основні терміни

Завдання – складова частина проекту

Ресурси – матеріальні й робітники

Призначення – виділення ресурсів на завдання

Фаза – об’єднання завдань. Сумарне завдання – завдання, що поєднує інші

Віха – завершальне завдання, виконання якої приводить до важливого результату

Тривалість – час, необхідне на виконання завдання

Працезатрати – обсяг робіт, необхідних для виконання завдання

Витрати – вартість виконання завдання

Залежність – зв’язок завдань між собою послідовність, що визначає, їх виконання

Тривалість проекту – час від початку самого раннього завдання до закінчення найбільш пізньої

Критичне завдання – завдання, при збільшенні тривалості якої збільшується час виконання проекту
Попередня стаття
Наступна стаття