Автоматизовані системи керування проектами

За результатами дослідження Welcom Software Technologies запропонувала наступну класифікацію користувачів автоматизованих систем керування проектами — усі вони беруть участь у процесі керування діяльністю проектно-орієнтованої компанії й, відповідно, впливають на хід керування проектом. У першу чергу це вище керівництво компанії, — навіть не беручи участь у проекті, воно може суттєво вплинути на його виконання. Як правило, до даної групи відносяться фахівці, відповідальні за планування діяльності організації, постановку цілей і завдань, а також за оцінку їх виконання.
Друга категорія — менеджери, відповідальні за розробку детальних планів досягнення цілей, поставлених керівництвом. Вони розподіляють роботи з конкретних виконавців, забезпечують планування використання ресурсів і здійснюють контроль над виконанням планів і підготовку укрупнених звітів для керівництва.

Третя категорія користувачів АСКП — фахівці на місцях, відповідальні за виконання робіт, певних проектним графіком. Їм поручається надання звітів про стан виконуваних робіт, їх якості, доступності, завантаженні ресурсів і інших параметрах.

Зрозуміло, запропонована класифікація досить умовна. Так, при реалізації нескладних проектів або в невеликих організаціях, рівень детального планування буде представлений другою групою співробітників — керівниками, для яких планування проектів не є основною роботою. Це може бути директор невеликої фірми або заступник керівника великої компанії, що планує поточну діяльність свого підприємства, або начальники відділів, які планують завантаження своїх співробітників.

Незважаючи на різноманітність систем, представлених на ринку АСКП, усі вони мають наступні складові:

  ·    засоби для календарно-мережного планування; 

  ·    засоби для рішення приватних завдань (предпроектный аналіз, розробка бюджетів, аналіз ризиків, керування контрактами, часом, фінансами); 

  ·    засоби для спрощеного доступу до проектних даних; 

  ·    засоби для організації комунікацій; 

  ·    засоби для інтеграції з іншими додатками.

Попередня стаття
Наступна стаття