Системи машинного перекладу

Глобалізація, що відбувається в цей час приводить до необхідності обміну документами між людьми й організаціями, що перебувають у різних країнах світу й розмовляють на різних мовах.

У цих умовах використання традиційної технології перекладу «вручну» гальмує розвиток міжнаціональних контактів. Переклад багатосторінкової документації вручну вимагає тривалого часу й високої оплати праці перекладачів. Переклад отриманого по електронній пошті листа або Web-сторінки, що проглядається в браузері  необхідно здійснити негайно, і немає можливості й часу запросити перекладача.

Системи машинного перекладу дозволяють розв’язати ці проблеми. Вони, з одного боку, здатні перекладати багатосторінкові документи з високою швидкістю (одна сторінка в секунду) і, з іншого боку, переводити Web-сторінки «на лету», у режимі реального часу. Кращими серед російських систем машинного перекладу вважаються PROMT і «Сократ».

Системи машинного перекладу здійснюють переклад текстів, ґрунтуючись на формальному «знанні» мови (синтаксису мови — правил побудови пропозицій, правил словотвору) і використанні словників. Програма-перекладач спочатку аналізує текст на одній мові, а потім конструює цей текст на іншій мові.

Сучасні системи машинного перекладу дозволяють досить якісно переводити технічну документацію, ділову переписку й інші спеціалізовані тексти. Однак вони незастосовні для перекладу художніх творів, тому що не здатні адекватно переводити метафори, алегорії й інші елементи художньої творчості людину.

Попередня стаття
Наступна стаття