Редактори тексту

Редактор тексту це програма або її частина, що забезпечує створення текстових документів і їх коректування.

Текстові документи – це звичайні статті, листи та ін., тексти програм, команди операційної системи.

Будь-який користувацький інтерфейс повинен забезпечити роботу з текстом, а виходить, повинен мати у своєму составі текстовий редактор.

Близько 80% часу роботи всіх комп’ютерів у світі йде на роботу з текстами.

Розроблене багато гарних редакторів для різних цілей. З універсальних і широко використовуваних слід зазначити Лексикон і Word фірми Microsoft.

Основні функції редактора текстів: виділення фрагментів, їх копіювання й перенос, можливість відкоту, автоматичний перенос слів, перевірка орфографії, форматування, печатка з використанням різних шрифтів та ін.

Редактори дозволяють вставляти в текст графічний матеріал, підготовлений за допомогою графічних редакторів, і таблиці.

Редактори тексту виконують набагато більше функцій, чому при редагуванні, що звичайно розуміється, тому їх часто називають текстовими процесорами.

Попередня стаття
Наступна стаття