Математичні оператори у JavaScript

Вступ

JavaScript є однією з найбільш використовуваних мов програмування в світі. У JavaScript є багато математичних операторів, які можуть бути корисні при розробці веб-сайтів та додатків. У цій статті ми розглянемо найбільш поширені математичні оператори у JavaScript та їх використання.

Арифметичні оператори

Додавання (+)

Оператор додавання додає два числа разом.

let x = 5;
let y = 3;
let z = x + y;
console.log(z); // 8

Віднімання (-)

Оператор віднімання віднімає одне число від іншого.

let x = 5;
let y = 3;
let z = x - y;
console.log(z); // 2

Множення (*)

Оператор множення множить два числа разом.

let x = 5;
let y = 3;
let z = x * y;
console.log(z); // 15

Ділення (/)

Оператор ділення ділить одне число на інше.

let x = 6;
let y = 3;
let z = x / y;
console.log(z); // 2

Остача від ділення (%)

Оператор остачі від ділення повертає залишок від ділення одного числа на інше.

let x = 5;
let y = 2;
let z = x % y;
console.log(z); // 1

Інкремент (++)

Оператор інкремента збільшує значення змінної на 1.

let x = 5;
x++;
console.log(x); // 6

Декремент (–)

Оператор декремента зменшує значення змінної на 1.

let x = 5;
x--;
console.log(x); // 4

Порівняння операторів

Рівно (==)

Оператор рівно порівнює два значення на рівність.

let x = 5;
let y = "5";
console.log(x == y); // true

Не рівно (!=)

Оператор не рівно порівнює два значення на нерівність.

let x = 5;
let y = "5";
console.log(x != y)

Логічні оператори

І (&&)

Оператор І повертає true, якщо обидва значення є true.

let x = 5;
let y = 3;
console.log(x > 3 && y < 4); // true

Або (||)

Оператор Або повертає true, якщо хоча б одне значення є true.

let x = 5;
let y = 3;
console.log(x > 3 || y > 4); // true

Не (!)

Оператор Не повертає true, якщо значення є false, і навпаки.

let x = 5;
let y = 3;
console.log(!(x > 3 && y < 4)); // false

Побітові оператори

І (&)

Оператор І повертає 1 в кожному біті, який є 1 в обох операндах.

let x = 5;
let y = 3;
console.log(x & y); // 1

Або (|)

Оператор Або повертає 1 в кожному біті, який є 1 в одному з операндів.

let x = 5;
let y = 3;
console.log(x | y); // 7

Виключне або (^)

Оператор Виключне або повертає 1 в кожному біті, який є 1 в одному з операндів, але не в обох.

let x = 5;
let y = 3;
console.log(x ^ y); // 6

Оператори зсуву

Вправо (>>)

Оператор вправо зсувуву зсуває біти числа вправо на задану кількість позицій.

let x = 5;
console.log(x >> 1); // 2

Вліво (<<)

Оператор вліво зсувуву зсуває біти числа вліво на задану кількість позицій.

let x = 5;
console.log(x << 1); // 10

Висновок

У цій статті ми розглянули найбільш поширені математичні оператори у JavaScript та їх використання. JavaScript має багато інших операторів, які можуть бути корисні при програмуванні, і вони також заслуговують на увагу.

Попередня стаття
Наступна стаття