Основи програмування мовою Java

Java є компілюючою мовою програмування, тобто створені нею програми за допомогою компілятора перетворюються у виконуємий файл. Процес такого перетворення складається з двох етапів. Спочатку, код програми на мові Java за допомогою програми-транслятора переводиться у так званий байт-код, який може бути перетворений у машинний код за допомогою віртуальної машини Java Java Virtual Machine (JVM). Це дозволяє в подальшому виконувати програму написану на мові програмування Java на комп’ютерах, які працюють під керуванням різноманітних операційних систем. Єдиною вимогу для запуску програми є встановлення на комп’ютері відповідної віртуальної машини Java. Таким чином досягається максимальна мобільність створених програм та їх незалежність від платформи виконання.

Мова програмування Java побудована на принципах об’єктно-орієнтованого програмування. Основою будь-якої програми на мові Java є клас. Кожний клас складається з властивостей та методів. Властивості – це характеристики деякого об’єкту , а методи – це процедури та функції які реалізують виконання дій над об’єктом та його властивостями.

Кожний створений клас уявляю собою тип даних. Для використання в програмі створюються так звані «об’єкти» або екземпляри класу. При створенні кожного нового об’єкту йому надаються властивості, які повинні бути у кожного екземпляру класу, а також методи роботи з ними.

Наприклад, якщо створюється програма для роботи зі списком студентів, то створюється клас на основі якого формується множина об’єктів, кожний з яких зберігає інформацію про конкретного студента. Властивостями кожного екземпляру класу можуть бути: прізвище студента, номер студентського квитка, шифр групи та інші. Методами такого класу є процедури та функції призначені для створення запису про нового студента, видалення студента зі списку, отримання шифру групи, зміни прізвища і таке інше.

Взаємодія програми на мові Java з користувачем та зовнішнім середовищем побудована на обробці подій. Подіями можуть бути: натискання користувачем кнопки, виклик пункту меню, зміна візуального компоненту на екранній формі та інші. У разі виникнення події автоматично викликається так званий оброблювач події, який, у свою чергу, запускає на виконання задану підпрограму. У якості підпрограм, що оброблюють події, зазвичай виступають методи головного класу програми.
Попередня стаття
Наступна стаття