Класифікація інформаційних систем

Інформаційна система – це система інформаційного обслуговування, яка виконує функції з накоплення, зберігання, передачі та обробки інформації. Це система програмного, апаратного та організаційного забезпечення, що вирішує завдання інформаційного супроводу різних сфер діяльності людини. Таким чином, інформаційна система включає в себе не тільки працюючі програмні додатки, але і комп’ютери, комунікаційне обладнання, бази даних, а також персонал, що обслуговує систему.

Класифікація інформаційних систем управління сприяє виявленню найбільш характерних рис, притаманних інформаційним системам. Класифікація проводиться за певними ознаками.

1) Класифікація інформаційних систем за призначенням:

Інформаційно-керуючі системи необхідні для управління підприємством, організацією. Вони збирають та обробляють потрібну інформацію.

Системи підтримки прийняття рішень призначені для накопичення та аналізу даних, які необхідні у різних сферах діяльності людей.

Інформаційно-пошукові системи необхідні для пошуку потрібної інформації у базах даних та обчислювальних системах.

Інформаційно-довідкові системи забезпечують користувачів довідковою інформацією. Їх відносять до автоматизованих систем, які працюють в інтерактивному режимі.

Системи обробки даних необхідні для обробки та архівація великих обсягів даних.

2) Класифікація інформаційних систем за структурою апаратних засобів:

Однопроцесорні інформаційні системи будуються на базі одного процесора комп’ютера, тоді як багатопроцесорні – декількох процесорів.

Багатомашинні системи являють собою обчислювальні комплекси.

Системи з віддаленим доступом забезпечують зв’язок між терміналами користувачів і обчислювальними засобами методом передачі даних.

3) Класифікація інформаційних систем за режимом роботи:

Якщо розглядати використовуваний режим функціонування інформаційних систем, то можна виділити однопрограмний і мультипрограмний режими обчислювальної системи.

4) За характером обслуговування користувачів виділяють пакетний режим, а також режими індивідуального та колективного користування.

Пакетна обробка – це обробка даних або виконання завдань, накопичених заздалегідь таким чином, що користувач не може впливати на обробку, поки вона триває. Вона може вестися як в однопрограмні, так і в мультипрограмному режимах.

У режимі індивідуального користування всі ресурси системи надаються в розпорядження одного користувача, тоді як в режимі колективного користування можливий одночасний доступ декількох незалежних користувачів до ресурсів обчислювальної системи. Колективне користування в режимі запит-відповідь передбачає, що система обслуговує запит кожного користувача без переривань.

5) Класифікація інформаційних систем за характером взаємодії з користувачами:

У діалоговому режимі людина взаємодіє з системою обробки інформації, при цьому людина і система обмінюються інформацією в темпі, порівнянній з темпом обробки інформації людиною. Інтерактивний режим – це режим взаємодії людини і процесу обробки інформації, що виражається в різного роду впливах на цей процес, передбачених механізмом управління конкретної системи і викликають у відповідь реакцію процесу.

За особливостями функціонування інформаційної системи в часі виділяють режим реального часу – режим обробки інформації, при якому забезпечується взаємодія системи обробки інформації із зовнішніми по відношенню до неї процесами в темпі, сумірному зі швидкістю протікання цих процесів.
Попередня стаття
Наступна стаття