Категорія: Графіка

Растрова та векторна комп’ютерна графіка

  • Формати графічних файлів

    Формати графічних файлів визначають спосіб зберігання інформації у файлі (растровий або векторний), а також форму зберігання інформації (використовуємий алгоритм стиску). Стиск застосовується для растрових графічних файлів, тому що вони мають...

  • Векторна графіка

    Векторні графічні зображення є оптимальним засобом зберігання високоточних графічних об’єктів (креслення, схеми та ін.), для яких має значення збереження чітких і ясних контурів. З векторною графікою ви зустрічаєтеся, коли працюєте...

  • Растрова графіка

    Растрові графічні зображення формуються в процесі перетворення графічної інформації з аналогової форми в цифрову, наприклад, у процесі сканування існуючих на папері або фотоплівці малюнків і фотографій, при використанні цифрових фото-...