Векторна графіка

Векторні графічні зображення є оптимальним засобом зберігання високоточних графічних об’єктів (креслення, схеми та ін.), для яких має значення збереження чітких і ясних контурів. З векторною графікою ви зустрічаєтеся, коли працюєте із системами комп’ютерного креслення й автоматизованого проектування (САПР), програмами обробки тривимірної графіки й ін.

Векторні зображення формуються з об’єктів (крапка, лінія, окружність, прямокутник та ін.), які зберігаються в пам’яті комп’ютера у вигляді графічних примітивів, що описані їх математичними формулами.

Наприклад, графічний примітив крапка задається своїми координатами (X,Y), лінія — координатами початку (X1, Y1) і кінця (X2, Y2), окружність — координатами центру (X, Y) і радіусом (R), прямокутник — координатами лівого верхнього кута (X1, Y1) і правого нижнього кута (X2, Y2) і так далі. Для кожного примітива задається також колір.

Перевагою векторної графіки є те, що файли, що зберігають векторні графічні зображення, мають порівняно невеликий обсяг.

Важливо також, що векторні графічні зображення можуть бути збільшені або зменшені без втрати якості. Це можливо, тому що масштабування зображень проводиться за допомогою простих математичних операцій (множення параметрів графічних примітивів на коефіцієнт масштабування).

Попередня стаття
Наступна стаття