Шина

Шина це сукупність електричних ліній для обміну даними між частинами комп’ютера.

Крім цього, тип шини визначає й сигнали, які передаються по цих лініях.

У персональному комп’ютері типи шин визначаються материнською платою. Основні характеристики шин — розрядність переданих даних і швидкість передачі даних у Мбайт/с.

Найбільший інтерес викликають два типи шин: системний і локальний.

Системна шина призначена для забезпечення передачі даних між периферійними пристроями й центральним процесором, а також оперативною пам’яттю.

Існує кілька стандартів організації системної шини для персональних комп’ютерів.

Шина стандарту ISA (Industry standart architecture — промислова стандартна архітектура) прийнята в моделях ПК IBM PC, IBM PC/ XT, IBM PC/AT і комп’ютерах із процесором i80386. Характеризується 16ырозрядними даними й відносно невисокими швидкостями обміну даними по шині.

Шина стандарту EISA (Extended Industry Standart Architecture — удосконалена промислова стандартна архітектура) використовується в комп’ютерах із процесорами i80386 і i486, є не окремим стандартом, а лише розширенням ISA, у зв’язку із чим у ньому зберігається апаратна сумісність із попередніми моделями ПК.

Шина стандарту MCA (Micro Channel Architecture — мікроканальна архітектура) запропонована в 1987 р. фірмою IBM для PS/2. Забезпечує швидкий обмін даними між окремими пристроями, зокрема, з оперативною пам’яттю, однак несумісна з ISA і EISA.

Локальна шина — це шина, безпосередньо підключена до контактів мікропроцесора, тобто шина процесора.

Локальні шини почали використовуватися в комп’ютерах на базі процесорів i486. Локальна шина працює на частоті, рівній зовнішній частоті мікропроцесора.

Локальна шина стандарту VLB (VESA Local Bus, де VESA — Video Equipment Standards Assotiation — Асоціація стандартів відеоустаткування) розроблена в 1992 р. Іноді цю шину називають VESA. Один з недоліків шини VLB — неможливість її використання із процесорами наступного покоління: Pentium, Alpha, Power PC і ін. У цей час застаріла.

Шина стандарту PCI (Peripheral Component Interconnect — взаємозв’язок периферійних компонентів) створена в 1992 р. Строго говорячи, шина PCI не є локальної, тому що між нею й шиною процесора є спеціальний блок, що погодить сигнали. Крім цього, стандарт PCI передбачає використання допоміжного контролера, що бере на себе поділ сигналів процесора й шини й здійснюючого розв’язання конфліктів. Таким чином, шина PCI є незалежною від типу процесора. Частота роботи шини теж не залежить від частоти процесора й становить; 33 Мгц. Є 64нрозрядна версія шини. Шина PCI підтримує технологію «Plug-and-Play» ( встав-і-працюй). Широко використовується в цей час.

Під час переходу на шину PCI існували комп’ютери з архітектурою, що передбачає роботу із трьома шинами ISA, VLB і PCI. Така шина називається VIP ( по початкових буквах вхідних у неї стандартів).

Попередня стаття
Наступна стаття