Основні об’єкти БД. Поняття таблиці, поля, запису

База даних (БД) – це організована колекція даних, яка забезпечує ефективне зберігання, організацію та управління цими даними. У БД існують різні об’єкти, такі як таблиці, поля, записи, індекси тощо, які грають ключову роль у роботі з базами даних. Давайте детальніше розглянемо основні об’єкти БД та їх поняття.

Основні об’єкти БД

Основними об’єктами БД є таблиці, запити, форми, звіти, макроси та модулі. Всі ці об’єкти взаємодіють між собою та дозволяють зберігати, організовувати, оновлювати та виводити дані з БД.

Таблиці

Таблиця – це набір даних, який містить інформацію про певний вид об’єктів, таких як товари, клієнти, працівники тощо. Таблиця складається з колонок (полів) та рядків (записів). Кожен стовпець таблиці представляє собою окреме поле, яке містить певний тип даних, наприклад, текст, число або дату. Рядки таблиці представляють окремі записи, які містять дані про певний об’єкт.

Поля

Поле – це окремий стовпець таблиці, який містить певний тип даних. В БД можуть бути різні типи полів, такі як текстові, числові, дати тощо. Крім того, для кожного поля може бути встановлено додаткові параметри, такі як обов’язковість заповнення, довжина тексту тощо.

Записи

Запис – це окремий рядок таблиці, який містить дані про певний об’єкт. Кожен запис містить дані про кожне поле таблиці. Крім того, для кожного запису можна встановити унікальний ідентифікатор.

Індекси

Індекс – це об’єкт БД, який дозволяє швидкий доступ до записів таблиці за певними полями. Індекс підтримується за допомогою дерева B-дерева. При створенні індексу БД створюється додаткова структура даних, яка містить інформацію про значення поля та посилання на запис таблиці.

Висновок

Основними об’єктами БД є таблиці, поля та записи. Ці об’єкти дозволяють зберігати та організовувати дані в БД. Крім того, індекси дозволяють забезпечити швидкий доступ до записів таблиці за певними полями.

Часті запитання

  1. Яка роль таблиць у БД? Таблиці дозволяють зберігати дані про певний вид об’єктів, таких як товари, клієнти, працівники тощо.
  2. Що таке поле в БД? Поле – це окремий стовпець таблиці, який містить певний тип даних.
  3. Яку роль відіграє індекс у БД? Індекс дозволяє швидкий доступ до записів таблиці за певними полями.
  4. Які ще об’єкти є у БД? У БД є такі об’єкти, як запити, форми, звіти, макроси та модулі.
  5. Які типи полів можуть бути в БД? У БД можуть бути різні типи полів, такі як текстові, числові, дати тощо.
Попередня стаття
Наступна стаття