Автор: Eugene

 • Інформаційні й комунікаційні технології

  Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) – сукупність технологій, що забезпечують фіксацію інформації, її обробку і обмін інформацією (передачу, поширення, розкриття). Інформаційні технології – це методи і засоби отримання, перетворення, передачі, зберігання і...

 • Арифметична прогресія – онлайн калькулятор

  Числову послідовність, кожен член якої, починаючи з другого, дорівнює сумі попереднього члена і одного і того ж числа d, називають арифметичною прогресією. Саме для розрахунку показників арифметичної прогресії призначений наведений...

 • Геометрична прогресія – онлайн калькулятор

  Геометричною прогресією, форма з калькулятором якої наведена вище, називається послідовність відмінних від нуля чисел, кожен член якої, крім першого, дорівнює попередньому члену прогресії, помноженому на одне й те саме число...

 • Алгоритми пошуку

  При роботі з інформацією дуже важливим є пошук. Пошук – процес знаходження у множині даних якоїсь інформації. Зазвичай у даних містяться ключі. Ключ пошуку – це поле запису, використовуючи значення...

 • Структурне програмування

  Структурне програмування це методологія й технологія розробки серйозних програмних комплексів, заснована на наступних принципах: – програмування повинне здійснюватися зверху-униз; – увесь проект повинен бути розбитий на модулі з одним входом...

 • Алгоритми та їх властивості

  Алгоритм – це система правил для здійснення операції дискретності. Вона  повинна досягати встановленої мети за скінченний період часу. Також це набір інструкцій, які визначають порядок дій виконання та результат задачі...

 • Типізація даних

  Типізація даних це класифікація даних по області їх значення й операціям, у яких вони беруть участь. Дані представляються в системах, їх обробних, у вигляді змінних і констант, а також їх...

 • Бібліотеки DLL

  DLL (з англійської Dynamic Link Library — «бібліотека динамічного компонування», «клієнтська бібліотека») в Microsoft Windows і IBM OS/2 — динамічна бібліотека, яка дає можливість багаторазово використовувати різні програмні додатки. До...