Windows – Загальні відомості

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Наприкінці 90-х років XX ст. стандартом ОС для 32-розрядних ПК стала система Windows 98. Вона має ряд особливостей:

1. Зручний для користувача графічний інтерфейс. Він дає змогу досить просто керувати роботою комп’ютера, використовуючи такі поняття, як «Мій комп’ютер», «Мережне оточення», «Кнопка Пуск», «Панель задач», «Контекстне меню», «Вікно», «Ярлик», технології «Вкажи і вибери» (Point and Click), «Перенеси і відпусти» (Drag and Drop) і т. д.
2. Вона є об’єктно-орієнтованою ОС для оброблення документів. В ній використовують такі офісні аналогії, як «робочий стіл», «папка», «документ», «кошик» і т. д.
3. Допускає підключення до локальних і глобальних комп’ютерних мереж (електронна пошта, факс, Internet).
4. Містить довгі імена файлів (до 255 символів).
5. Допускає роботу з програмами, розробленими в ін­ших ОС (МS DOS, Windows 3.1, Windows 95, Windows NТ), і виконання їх.
6. Працює в багатозадачному режимі. Використовує процесну форму (паралельно виконується кілька програм) та потокову форму (паралельно виконуються різні части­ни однієї програми). При одному процесорі багатозадачний режим реалізується так: попрацювавши якийсь час, задача у Windows 98 автоматично розвантажується і керу­вання передається наступній задачі. При перебоях під час розв’язування задачі її можна зняти без розвантаження всієї системи.
7. Застосовує пряму адресацію оперативної пам’яті, за­вдяки чому у програмах (додатках) можуть використову­ватися до 4 Гбайт віртуальної пам’яті (оперативна пам’ять і пам’ять на жорсткому диску).
8. Підтримує обмін даними між додатками за допомо­гою OLE-технології (Object Linking and Embedding  — зв’я­зування та вбудовування об’єктів). Наприклад, таблиці, а також діаграми, побудовані в табличному процесорі Ехсеl, можуть використовуватися в документі, створеному в текстовому редакторі Word .
9. Містить ряд стандартних програм (Блокнот, Графічний редактор Раіnt, Калькулятор).
Попередня стаття
Наступна стаття