Основні елементи Windows

Головне меню Windows

Головне меню містить у собі такі пункти:

Програми – виведення списку інстальованих програм.

Документи – виведення списку недавно переглянутих документів.

Настройки – виведення списку компонентів системи, настройка яких може бути змінена.

Пошук – пошук папок, файлів.

Довідка – виклик довідкової системи.

Виконати – запуск програм, відкриття папки або команди виконання MSDOS.

Завершення роботи або перезавантаження комп’ютера.

Пункт Головного меню Програми вміщає найбільш важливі програми, наприклад: Word, Excel, Access, Explorer. Крім того, меню Програми вміщає пункт Стандартні, Автозавантаження. Папка Автозавантаження призначена для розміщення програм, які повинні запускатися автоматично при запуску Windows. Щоб програма запускалася автоматично при запуску операційної системи, необхідно створити для неї ярлик і розмістити його в папку Автозавантаження. Для цього необхідно:

1)  знайти потрібну програму;

2)  вказати на неї й натиснути праву кнопку миші;

3)  обрати команду Створити ярлик. На екрані з’явиться новий ярлик;

4)  послідовно розгорнути папки Windows, Головне меню, Програми (щоб розгорнути папку, варто вказати на знак „плюс” ліворуч від її імені й натиснути кнопку миші); 

5)  перетягнути ярлик у папку Автозавантаження. 

Програма з’явиться в папці  Автозавантаження й буде запускатися при кожному запуску Windows.

Пункт Настройка призначений для настроювання операційної системи, інтерфейсу користувача, робочих параметрів клавіатури й миші, інсталяції й знищення програмного забезпечення. Ці операції виконуються за допомогою Панелі управління. Панель управління можна відкрити в папці Мій комп’ютер, у пункті Програми Головного Меню, якщо обрати програму Провідник і натиснути значок Панель управління.

Панель управління  Windows

За допомогою Панелі управління можна виконати:

1     Настройку дати й часу, що дозволяє встановити поточну дату й час на системних часах. 

2     Настройку мови й стандартів обраної країни.

Існує п’ять вкладок:

 • регіон і мова;
 • числа. Регулює формат подання чисел, таких як: скільки знаків після коми, поділ цілої й дрібної частини та ін.;
 • грошова одиниця;
 • час;
 • дата. 

3     Настройку миші. Вікно діалогу вміщає 4 вкладки:

 • вкладка “кнопка миші” задає конфігурацію кнопок миші, і швидкість подвійного натискання;
 • вкладка “покажчик”, дозволяє вибрати вид покажчика миші;
 • вкладка “переміщення”, дозволяє отримати на екрані загасаючий слід при пересуванні покажчика миші; 
 • вкладка “загальний” дозволяє обрати драйвер миші.

4     Настройку принтерів, що призначені для конфігурації, управління локальним або сітьовим принтером, факсом, модемом і управління пристроями мережі.

5     Настройку паролів.

6     Настройку звуків. 

7     Настройку клавіатури. Вікно діалогу вміщає:

 • вкладку “швидкість” (повтор символів, швидкість повтору, швидкість миготіння курсору);
 • вкладку “мова”. Обирається з’єднання клавіш, які використовуються для переключення з однієї мови на іншу;
 • вкладку “загальна”, яка задає драйвер клавіатури.

8     Вкладка “модем”. Модем – пристрій для передачі даних через телефонну лінію. 

9     Вкладка “мультимедіа”. Мультимедіа – це об’єднання різної інформації в єдиний комплекс (текстової, цифрової, відео). Мультимедіа має кілька додатків. 

10      Вкладка пошти й факсу.

11      Вкладка “мережа”. 

12      Вкладка системи, яка використовується для отримання інформації про користувача, про апаратне забезпечення, про зміну системних ресурсів, для настройки й конфігурації драйверів пристроїв. 

13      Вкладка установки й знищення програм. 

14      Вкладка установки оснащення.

15      Настройку шрифтів. Якщо використовуються шрифти True Type, то Windows і його додатки відображають на екрані шрифти так, як вони будуть виведені на друк. 

16      Настройку екрана, що  вміщує 4 вкладки: 

 • тон, дозволяє встановити на робочому столі рисунок або візерунок; 
 • заставка – це переміщення візерунка або рисунка, що з’являється на екрані, якщо користувач не використовує комп’ютер протягом деякого часу; 
 • оформлення, зміна  кольору й форми деяких елементів екрана;
 • параметри, які настроюють відеосистему (кількість кольорів, розмір системних шрифтів, роздільна здатність екрана, установлення моделі монітора й відеоадаптера).

Функція Пошук головного меню Windows

Ця функція дозволяє переглянути весь диск у пошуках конкретного файла. Для пошуку файла необхідно виконати такі дії:

1          Натиснути на кнопку Пуск й обрати пункт Пошук. 

2          У меню, що з’явиться, вибрати пункт Файли й папки. На екрані з’явиться діалогове вікно Знайти. 

3          Визначити параметри пошуку (ім’я файла або папки), і натиснути на кнопку Знайти

Пошук можливо здійснити за ім’ям, за датою зміни файла, за допоміжною інформацією, наприклад, по тексту, що зберігається у файлі.

Щоб відкрити знайдений файл або папку, треба двічі натиснути на його ім’я.

Пошук інформації в комп’ютері можна здійснити й за допомогою папки Мій Комп’ютер і Провідник.

Структура вікна

Структура вікна Windows на прикладі диска С: показана на рисунку

Усі додатки Windows використовують для роботи поверхню робочого столу, і кожний з додатків виконується у своєму власному вікні.

Вікно додатка відображає інформацію додатка.

Рядок заголовка. У верхньому рядку вікна завжди знаходиться ім’я програми. Рядок заголовка служить для переміщення вікна по екрану. Для переміщення вікна потрібно встановити покажчик миші на рядок заголовка, натиснути ліву кнопку миші і, не відпускаючи її, перетягнути вікно в потрібне місце.

Межі вікна. Сторони і кути вікна можна використовувати для зміни його розмірів. Для цього потрібно помістити покажчик миші над краєм вікна або  над його кутом, так щоб покажчик змінив свою форму на подвійну стрілку. Натиснувши ліву кнопку миші і не відпускаючи її змінюємо розмір вікна.

Головне меню програми розташовується під рядком заголовка вікна. Якщо клацнути по одній з назв, що знаходяться в ньому, то буде розкрито меню, що містить список команд.

Меню вікна. Крім головного меню, розташованого у верхній частині вікна, кожне вікно додатка має ще і спеціальне віконне меню, у якому розташовуються команди що дозволяють керувати розташуванням вікна і його розмірів – згортати, відновлювати стандартний  розмір або розгортати його на весь екран.

Кнопки керування розташуванням вікна. У будь-якому вікні є три кнопки для керування його розташуванням на екрані. Ці кнопки знаходяться у верхньому правому куті екрана.

Кнопка згортання дозволяє забрати вікно з екрана. При згортанні вікно перетворюється в прямокутну кнопку на панелі задач.

Кнопка розгортання дозволяє розгорнути вікно додатка так, щоб воно заповнювало весь екран.

Кнопка закриття  служить для повного завершення роботи з додатком і закриття його вікна.

Рядок становища  відображає інформацію про об’єкти і роботу додатка.

Панель завдань Windows

На початку роботи з Windows панель завдань виглядає як смуга в нижній частині екрана, на якій відображається кнопка «Пуск» у лівій її частині й індикатор клавіатури і годинник у правій.

Для настроювання параметрів необхідно викликати вікно властивостей панелі завдань. Це можна зробити або через меню Пуск-Настройка-Панель завдань, або за допомогою контекстного меню, що викликається за допомогою клацання правої кнопки миші на вільній ділянці панелі завдань. Команда Властивості контекстного меню відкриває вікно параметрів. На вкладці Панель завдань встановлюється ряд опцій, одна з яких «Автоматично приховувати панель завдань». Якщо вибрати її, то панель завдань буде автоматично згортатися у вузьку сіру лінію уздовж межі екрана, звільняючи більше місця для вікон додатків. Щоб розкрити панель завдань, потрібно підвести покажчик миші до цієї лінії. Як тільки покажчик буде відведений, панель знову згорнеться в лінію.

Елементи вікна Провідник

Програма Провідник подібно засобу Мій Комп’ютер представляє інструмент перегляду вмісту дисків на комп’ютері. У Провіднику для представлення файлів, умісту дисків і папок використовується єдине вікно, у якому виконуються всі  дії.

Програма Провідник надає можливість роботи з файлами, каталогами і пристроями комп’ютера. Провідник являє собою спеціальну програму, в якій графічно за допомогою піктограм і ліній позначається взаємне розташування об’єктів (як фізичних, так і логічних). Кожна піктограма супроводжується текстовим рядком з назвою об’єкта. Вікно Провідника можна розділити на 3 області. У двох з них знаходяться зображення логічної (області дерева папок) і фізичної (області активної папки) структури комп’ютера, а в третій, яку можна назвати системною областю, знаходиться інструментарій для роботи з двома першими. До системної області вікна відноситься головне меню (меню “Файл”, “Виправлення”, “Вид”, “Сервіс”, “?”) і кнопки панелі інструментів, що дублюють команди меню. За допомогою Провідника можна переглянути структуру папок. Найвищим рівнем дерева є папка Робочий стіл. Робочий стіл – умовна позначка всієї області комп’ютерного простору, доступного під час роботи з ОС Windows.

Щоб відкрити Провідник необхідно виконати одну з наступних дій:

1          Клацнути на кнопку Пуск, обрати пункт Програми, а потім клацнути на пункт Провідник.

2          Клацнути правою кнопкою миші на піктограмі Мій Комп’ютер, потім вибрати пункт Провідник

3          Клацнути правою кнопкою миші на кнопці Пуск, вибрати пункт Провідник

4          Натиснути комбінацію клавіш Win+E (Explorer).

5          У стовпчику Всі папки клацнути на папці, вміст якої потрібно переглянути. 

6          Якщо  в обраній папці є вкладені папки, поруч з ім’ям цієї папки вказується знак “+”. Щоб побачити імена вкладених папок, необхідно клацнути на знак  “+”. 

7          Вміст обраної папки відображається на панелі Вміст папки.

8          Завершивши перегляд, клацнути на кнопку Закрити або вибрати команду Файл→Закрити.  Вигляд вікна Провідника представлений на рисунку. У вікні Провідник, як і у вікні Мій Комп’ютер інформацію можна представляти у вигляді великих піктограм, дрібних піктограм, списку або таблиці.

Попередня стаття
Наступна стаття