Соціально значимі властивості інформації

Людина — істота соціальна, для спілкування з іншими людьми вона повинна обмінюватися з ними інформацією, причому обмін інформацією завжди проводиться певною мовою — російською, англійською і так далі. Учасники дискусії повинні володіти тією мовою, на якій ведеться спілкування, тоді інформація буде зрозумілою всім учасникам обміну інформацією.

Інформація повинна бути корисною, тоді дискусія здобуває практичну цінність. Пошук інформації створює інформаційний шум, який утрудняє сприйняття корисної інформації. Прикладами передачі й одержання пошуку інформації можуть служити деякі конференції й чати в Інтернеті.

Широко відомий термін «засоби масової інформації» (газети, радіо, телебачення), які доводять інформацію до кожного члена суспільства. Така інформація повинна бути достовірною й актуальною. Недостовірна інформація вводить членів суспільства в оману й може бути причиною виникнення соціальних потрясінь.

Для того щоб людина могла правильно орієнтуватися в навколишньому світі, інформація повинна бути повною й точною. Завдання одержання повної й точної інформації стоїть перед наукою. Оволодіння науковими знаннями в процесі навчання дозволяють людині одержати повну й точну інформацію про природу, суспільство й техніку.

Попередня стаття
Наступна стаття