Інформація в природі

Другий закон термодинаміки, один з основних законів класичної фізики, затверджує, що якщо яку-небудь систему «надати саму собі» і забрати всі зовнішні впливи (таку систему називають «закритою»), то ця система буде прагнути до стану термодинамічної рівноваги. Її складові елементи «перемішуються», руйнується їхня структура й наступає повне безладдя — хаос. Ентропія системи, яка є мірою хаосу, зростає, а інформація (антиентропія), яка є мірою упорядкованості, зменшується. Відповідно до такої точки зору наш Всесвіт чекає «теплова смерть», тобто припинення яких-небудь змін і розвитку.

Однак, принаймні, на нашій планеті багато чого відбувається навпаки: іде саморозвиток, еволюція живої природи, тобто підвищення складності й різноманітності живих систем. Життя є системою відкритою, різноманітними шляхами в неї надходять і речовина, і енергія, і інформація. Споживаючи енергію сонячного випромінювання в процесі фотосинтезу, рослини будують складні біологічні молекули із простих неорганічних, далі тварини, що поїдають рослини й один одного, створюють усе більш складні живі структури і так далі.

Таким чином, ентропія в живій природі зменшується, а інформація (антиентропія) — збільшується.

Одержання й перетворення інформації є умовою життєдіяльності будь-якого організму. Навіть найпростіші одноклітинні організми постійно сприймають і використовують інформацію, наприклад, про температуру й хімічному складі середовища для вибору найбільш сприятливих умов існування. Біологи образно говорять, що «живе харчується інформацією», створюючи, накопичуючи й активно використовуючи її.

Попередня стаття
Наступна стаття