Матеріально-енергетична картина світу

Ми живемо в макросвіті, тобто у світі, який складається з об’єктів, по своїх розмірах порівнянних з людиною. Звичайно макрооб’єкти розділяють на неживі (будинки, засоби транспорту, меблі, одяг, верстати й механізми і так далі) і живі (рослини, тварини, сама людина).

Макрооб’єкти складаються з молекул і атомів, які, у свою чергу, складаються з елементарних часток, розміри яких надзвичайно малі. Цей мир називається мікросвітом.

Ми живемо на планеті Земля, яка входить у Сонячну систему. Сонце разом з мільйонами інших зірок утворює нашу галактику Чумацький шлях, а мільйони галактик утворюють Всесвіт. Усі ці об’єкти мають величезні розміри й утворюють мегасвіт. Усе різноманіття цих об’єктів складається з речовини.

Згідно з фізичною теорією «Великого вибуху» наш Всесвіт утворювався в результаті вибуху згустку «першо-матерії» близько 20 мільярдів років тому. Тоді матерія існувала фактично у формі енергії. Потім протягом часток секунди почала утворюватися речовина у формі елементарних часток. Поступово структура речовини стала ускладнюватися, з елементарних часток стали утворюватися атоми, а з атомів — молекули. З атомів і молекул за рахунок сил гравітаційного притягання утворювалися складні структури мегасвіту (зірки, планети, галактики).

Навколишній світ можна представити у вигляді ієрархічного ряду об’єктів: елементарних часток, атомів, молекул, макротіл, зірок, галактик і так далі. Молекули й макротіла із часом утворюють усе більш складні біологічні, соціальні й технічні системи.

Підняте над поверхнею землі тіло має механічну енергію, нагрітий чайник — теплову, заряджений провідник — електричну, ядра атомів — атомну.

Механічна енергія падаючої води обертає турбіни гідроелектростанцій, теплова енергія перетворюється в електричну на теплових електростанціях, атомна в електричну — на атомних електростанціях. Електрична енергія передається по проводах і за допомогою електродвигунів перетворюється в механічну енергію (рух поїздів, ліфтів і так далі). Усі матеріальні об’єкти взаємодіють один з одним і тому мають енергію.

Матеріально-енергетична картина миру почала складатися ще в античній філософії, а з XVIII століття формувалася в основному в рамках фізичної науки й хімії. Із середини XX століття все більша увага стала приділятися дослідженню будови й функціонування складних систем (біологічних, соціальних і технічних) у рамках біології й інших наук. Однак не всі особливості таких систем виявилося можливим пояснити в рамках традиційного матеріально-енергетичного підходу.

Попередня стаття
Наступна стаття