Алгоритм видалення поточного елемента з лінійного списку

У програмуванні часто використовуються різні структури даних, такі як масиви, стеки, черги, та лінійні списки. Одним із найпоширеніших типів лінійних списків є зв’язний список. Зв’язний список складається з вузлів, кожен з яких містить дані та посилання на наступний вузол у списку.

Часто виникає необхідність видалити певний елемент зі списку. У цій статті ми розглянемо алгоритм видалення поточного елемента з лінійного списку, зокрема зв’язаного списку.

Опис проблеми

У зв’язаному списку, для видалення поточного елемента, потрібно встановити посилання попереднього елемента на наступний елемент у списку. Однак, якщо поточний елемент є першим у списку, немає попереднього елемента, до якого можна було би прив’язати наступний елемент. Аналогічна ситуація виникає, якщо поточний елемент є останнім у списку.

Опис алгоритму

Крок 1: Встановити попередній елемент

Для видалення поточного елемента, потрібно встановити посилання попереднього елемента на наступний елемент у списку. Оскільки ми не можемо звернутись до попереднього елемента, якщо поточний елемент є першим у списку, то спочатку потрібно перейти на наступний елемент.

Крок 2: Перевести наступний елемент на поточний

Після переходу на наступний елемент, поточний елемент може бути видаленим, перевіривши, чи не є він останнім у списку. Якщо поточний елемент не є останнім у списку, переводимо наступний елемент на поточний, і повторюємо крок 1.

Крок 3: Видалити поточний елемент

Якщо поточний елемент є останнім у списку, то його можна просто видалити, оновивши посилання останнього елемента на NULL. Якщо поточний елемент не є останнім у списку, то можна видалити його, оновивши посилання попереднього елемента на наступний елемент.

Крок 4: Завершення алгоритму

Після видалення поточного елемента, алгоритм завершує свою роботу. Необхідно звільнити пам’ять, яку займав видалений елемент, і повернути посилання на початок списку.

Приклад видалення елемента зі списку

Нехай ми маємо наступний список: 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5. Якщо поточний елемент – це 3, то ми повинні видалити його зі списку.

Щоб видалити елемент 3, необхідно знайти його попередник – елемент 2. Потім ми можемо оновити посилання 2 -> next на наступний елемент після 3, тобто на елемент 4. Якщо ми не звільнимо пам’ять, яку займав видалений елемент 3, то виникне витік пам’яті.

Після видалення елемента 3, список буде виглядати наступним чином: 1 -> 2 -> 4 -> 5.

Заключні слова

Алгоритм видалення поточного елемента з лінійного списку є важливою операцією, яку можна використовувати у багатьох задачах. Знання того, як цей алгоритм працює, може допомогти вам зрозуміти, як працюють різні структури даних, які базуються на лінійних списках. Надіюся, що ця стаття була корисною для вас.

Часті запитання

 1. Що станеться, якщо я спробую видалити елемент, який не існує в лінійному списку?
 • Якщо елемент не існує в лінійному списку, то нічого не станеться, оскільки немає елемента, який потрібно видалити.
 1. Як можна зробити алгоритм видалення елемента зі списку більш ефективним?
 • Можна використовувати інші структури даних, такі як двійкові дерева пошуку або хеш-таблиці, щоб зробити пошук та видалення елементів більш ефективними.
 1. Чому потрібно звільняти пам’ять видаленого елемента?
 • Потрібно звільняти пам’ять видаленого елемента, оскільки в іншому випадку виникає витік пам’яті. Якщо не звільняти пам’ять, яку займає видалений елемент, то програма буде продовжувати використовувати цю пам’ять, що може призвести до зменшення продуктивності і, в остаточному рахунку, до відмови програми.
 1. Які інші операції можна виконувати з лінійним списком?
 • До інших операцій з лінійним списком належать: додавання елемента до списку, пошук елемента в списку, вставка елемента у задану позицію списку, заміна значення елемента в списку, сортування списку тощо.
 1. Які ще структури даних базуються на лінійному списку?
 • Інші структури даних, які базуються на лінійному списку, включають стеки та черги. Стек – це структура даних, в якій елементи зберігаються в порядку LIFO (Last In First Out). Черга – це структура даних, в якій елементи зберігаються в порядку FIFO (First In First Out).
 1. Чому лінійні списки часто використовуються в програмуванні?
 • Лінійні списки часто використовуються в програмуванні, оскільки вони дозволяють легко додавати та видаляти елементи, вставляти елементи у задану позицію та заміняти значення елементів. Крім того, лінійні списки можуть бути використані для реалізації багатьох інших структур даних, таких як стеки та черги.
Попередня стаття
Наступна стаття