Видалення першого елемента з лінійного списку або стеку

Лінійний список та стек – це основні структури даних, які використовуються у багатьох програмах. Вони дозволяють зберігати та організовувати дані таким чином, щоб до них можна було легко отримати доступ. У цій статті ми розглянемо, як видалити перший елемент з лінійного списку та стеку, які є досить простими операціями, але при цьому можуть бути дещо заплутані.

Що таке лінійний список?

Лінійний список – це структура даних, яка складається з вузлів, які посилаються один на інший. Кожен вузол містить дані та посилання на наступний вузол. Перший вузол у списку називається головою, а останній – хвостом. Лінійний список може бути реалізований як однонаправлений, двонаправлений або циклічний.

Додавання елементів до лінійного списку

Щоб додати новий елемент до лінійного списку, потрібно створити новий вузол та змінити посилання на наступний вузол у попередньому вузлі.

Видалення елементів з лінійного списку

Щоб видалити елемент з лінійного списку, потрібно знайти вузол, що містить цей елемент, та змінити посилання в попередньому вузлі на наступний вузол. Якщо вузол, який потрібно видалити, є головою списку, то потрібно змінити посилання на наступний вузол у голові.

Видалення першого елемента з лінійного списку

Щоб видалити перший елемент з лінійного списку, потрібно змінити посилання на голову списку на посилання на другий вузол у списку.

Що таке стек?

Стек – це структура даних, яка працює за принципом “останній увійшов – перший вийшов” (LIFO – last in, first out). Елементи додаються до стеку зверху та видаляються зверху. Основна операція зі стеком – це push (додавання елемента до стеку) та pop (видалення елемента зі стеку).

Додавання елементів до стеку

Щоб додати новий елемент до стеку, потрібно помістити його на вершину стеку.

Видалення елементів зі стеку

Щоб видалити елемент зі стеку, потрібно видалити елемент, який знаходиться на вершині стеку.

Видалення першого елемента зі стеку

Стек не має поняття “перший елемент”, тому операція видалення першого елемента зі стеку не має сенсу.

Видалення першого елемента з лінійного списку та стеку: що вибрати?

Коли потрібно видалити перший елемент зі структури даних, в якій елементи зберігаються у порядку їх додавання, можна використовувати як лінійний список, так і стек. Якщо ви працюєте з великими об’ємами даних, то можливо, стек буде працювати швидше, оскільки операції push та pop швидші, ніж вставка та видалення елементів у середину лінійного списку.

Висновок

У статті ми розглянули операції з лінійним списком та стеком, а також навчилися видаляти перший елемент з цих структур даних. Як правило, вибір між лінійним списком та стеком залежить від розміру даних та вимог до швидкодії.

Часті запитання

  1. Що таке лінійний список?
  2. Що таке стек?
  3. Які операції можна виконати з лінійним списком?
  4. Які операції можна виконати зі стеком?
  5. Як видалити перший елемент зі стеку?

Відповіді на запитання

  1. Лінійний список – це структура даних, що складається з послідовно розташованих елементів, кожен з яких містить посилання на наступний елемент у списку.
  2. Стек – це структура даних, що працює за принципом “останній увійшов – перший вийшов” (LIFO – last in, first out). Елементи додаються до стеку зверху та видаляються зверху.
  3. Операції з лінійним списком: додавання елемента до списку (insert), видалення елемента зі списку (delete), пошук елемента в списку (search), заміна значення елемента у списку (replace).
  4. Операції зі стеком: додавання елемента до стеку (push), видалення елемента зі стеку (pop), отримання елемента на вершині стеку без видалення (top), перевірка чи стек порожній (empty).
  5. Щоб видалити перший елемент зі стеку, потрібно видалити елемент, який знаходиться на вершині стеку. Операція видалення першого елемента зі стеку не має сенсу, оскільки стек працює за принципом LIFO – останній елемент, що був доданий до стеку, буде першим, який буде видалений.
Попередня стаття
Наступна стаття