Поняття структур даних, масив, список, словник, стек, черга, хеш-таблиця

Структури даних – це основа для ефективного програмування та зберігання інформації. Вони є незамінним інструментом для розробників програмного забезпечення, які працюють з великим обсягом даних. У цій статті ми розглянемо найпоширеніші структури даних, такі як масив, список, словник, стек, черга та хеш-таблиця. Ми детально розглянемо кожен з цих типів структур даних та їх застосування.

Масив

Масив – це структура даних, що складається з однотипних елементів, розташованих в пам’яті поруч один з одним. Масиви зазвичай використовуються для зберігання послідовності елементів з однаковим типом даних. Вони можуть бути одновимірними або багатовимірними.

Одновимірний масив

Одновимірний масив – це найпростіший тип масиву. Він складається зі списку елементів, які можна отримати за індексом. Індекс – це номер позиції елемента у масиві. Індекси починаються з нуля. Одновимірні масиви зазвичай використовуються для зберігання послідовності чисел, рядків або будь-яких інших типів даних.

Багатовимірний масив

Багатовимірний масив – це масив, що складається зі списку елементів, які розташовані в рядках та стовпцях. Вони зазвичай використовуються для зберігання таблиць з даними. Індекси багатовимірних масивів мають дві або більше довжини, що вказує на те, де знаходиться кожен елемент у масиві.

Список

Список – це структура даних, що містить послідовність елементів, кожен з яких може мати свій власний тип даних. Списки використовуються для зберігання динамічних даних, які можуть змінюватись в часі. Елементи списку можуть бути додані, видалені або замінені в будь-який момент часу.

Основні операції зі списками

Списки підтримують наступні операції:

 • Додавання елементу в кінець списку
 • Видалення елементу зі списку
 • Заміна елементу в списку
 • Отримання елементу за індексом
 • Отримання довжини списку

Словник

Словник – це структура даних, яка зберігає дані у вигляді пар ключ-значення. Ключ – це унікальний ідентифікатор, який використовується для отримання значення зі словника. Значення може бути будь-якого типу даних. Словники зазвичай використовуються для зберігання даних з ідентифікаторами, такими як імена користувачів або номери телефонів.

Основні операції зі словниками

Словники підтримують наступні операції:

 • Додавання ключ-значення в словник
 • Видалення ключ-значення зі словника
 • Заміна значення за ключем
 • Отримання значення за ключем
 • Отримання списку ключів словника
 • Отримання списку значень словника

Стек

Стек – це структура даних, що зберігає послідовність елементів з можливістю доступу тільки до останнього доданого елемента. Елементи забираються зі стеку в зворотному порядку до того, як вони були додані. Стеки зазвичай використовуються для зберігання контексту виклику функцій або операцій в рекурсивних алгоритмах.

Основні операції зі стеком

Стеки підтримують наступні операції:

 • Додавання елемента на вершину стеку
 • Видалення елемента з вершини стеку
 • Отримання елемента з вершини стеку без видалення
 • Отримання довжини стеку

Черга

Черга – це структура даних, що зберігає послідовність елементів з можливістю доступу тільки до першого доданого елемента. Елементи забираються з черги в тому ж порядку, в якому вони були додані. Черги зазвичай використовуються для реалізації алгоритмів з обробки повідомлень та подій.

Основні операції з чергою

Черги підтримують наступні операції:

 • Додавання елемента в кінець черги
 • Видалення елемента з початку черги
 • Отримання елемента з початку черги без видалення
 • Отримання довжини черги

Хеш-таблиця

Хеш-таблиця – це структура даних, що забезпечує швидкий доступ до даних за ключем. Для цього ключі перетворюються в хеш-код, який використовується для індексації даних у таблиці. Хеш-таблиці зазвичай використовуються для реалізації асоціативних масивів та словників.

Основні операції з хеш-таблицями

Хеш-таблиці підтримують наступні операції:

 • Додавання пари ключ-значення в хеш-таблицю
 • Видалення пари ключ-значення з хеш-таблиці
 • Заміна значення за ключем
 • Отримання значення за ключем
 • Отримання списку ключів хеш-таблиці
 • Отримання списку значень хеш-таблиці

Висновок

Структури даних є важливою складовою будь-якої програмної системи. Використання правильної структури даних може значно збільшити ефективність робот.

Саме тому важливо мати добру базу знань про структури даних, щоб правильно вибирати їх для вирішення різноманітних задач. В цій статті ми розглянули основні структури даних: масив, список, словник, стек, черга та хеш-таблиця. Кожна з цих структур має свої переваги та недоліки, тому вибір потрібно здійснювати з урахуванням конкретних умов і задач.

Якщо вам потрібно зберігати послідовність елементів з можливістю додавання та видалення елементів на початку та в кінці, то краще використовувати список. Якщо ви працюєте зі структурою даних, в яку елементи потрібно додавати та видаляти тільки з одного кінця, то вам краще використовувати стек чи чергу.

Якщо ж вам потрібно швидкий доступ до даних за ключем, то хеш-таблиця буде найбільш ефективним рішенням. Однак, ви повинні знати, що хеш-таблиці можуть вимагати більше пам’яті, ніж інші структури даних, тому вибір потрібно здійснювати з урахуванням потрібних ресурсів.

Зважаючи на все вищевказане, найкраще використовувати структури даних з урахуванням конкретних вимог та задач. Якщо ви добре знаєте, яку структуру даних потрібно використовувати, ви можете забезпечити більш ефективну та швидку роботу вашої програми.

Попередня стаття
Наступна стаття